Kalsitonin nedir? Kalsitonin hormonu, kalsitonin hakkında bilgiler.

KalsitoninKalsitonin 32 amino asitlik tek bir polipeptitten oluşan, insan vücudunda tiroid bezinin crista neuralis kökenli C hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Diğer hayvanlarda genelde ultimobrankial cisimde üretilir. Kalsitonin kandaki kalsiyum oranını düşürür.

Kalsitonin salgısı hiperkalsemi (kandaki kalsiyum oranının anormal biçimde yükselmesi) ile uyarılır ve kalsitonin salgısı artar, hipokalsemi (kandaki kalsiyum oranının düşmesi) ile ise inhibe olur (engellenir) ve kalsitonin salgısı azalır.

Kalsitonin hormonu kemik dokusuna etki eder. Kemik hücrelerine bağlandığında hücrelerin membranı (hücre zarı) üzerine bulunan kanallardan kemiğe kalsiyum iyonunun (Ca2+) geçişi hızlanır. Böylece kandaki kalsiyum seviyesi düşerken kemikteki kalsiyum seviyesi artar, bunun sonucu olarak da, kemikte sertleşme meydana gelir – kemik güçlenir. Ayrıca, kalsitonin böbreklerdeki kalsiyum reabsorpsiyonunu (yeniden emilimini) ve bağırsaklardaki kalsiyum absorpsiyonunu (emilimini) düşürür.