İzoelektronik, elektron sayıları ve elektron açılımları aynı olan farklı atomlardır. Fiziksel özellikleri farklı kimyasal özellikleri benzerdir. Baş kuantum sayısı büyük olan atomun enerjisi büyüktür.

Aynı kuantum sayısına sahip orbitallerde ise fiziksel yolla ayrışamazlar ama kimyasal yolla ayrışırlar. 7N-3 ,  9F-1,  10Ne,  11Na+1  izoelektroniktir. Yani izoelektronik atomları “eşit sayıda elektrona ve aynı elektron dizilişine sahip olan farklı atomlar” olarak anlamalıyız.

Örneğin, Cl- ile Ar, Na+ ile Ne (Ar, Ne asal gazlardır) izoelektronik atomlardır. Buna ek olarak bazen izoelektronik maddeler ya da izoelektronik moleküller gibi kavramlar duyabilirsin. Buradaki durum ise biraz farklıdır. Burada kast edilen şey “eşit sayıda atoma sahip olan ve en dış enerji kabuklarında eşit sayıda elektrona bulunduran maddeler”dir. Bu duruma örnek olarak SO2 ile O3, NO3- ve CO3- moleküllerini gösterilebilir.

İzobar nedir?

Hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere izobar (eş basınç) eğrisi adı verilir. Basınç haritalarında bu değerler deniz yüzeyine indirgenmiş olarak gösterilir. Bunlar kullanılarak yapılan haritalara Eş basınç haritası (İzobar haritası) adı verilir. Proton sayıları ve nötron sayıları farklı , kütle numaraları aynı olan atoma izobar atom denir.

İzoton nedir?

İzoton, Nötron sayıları aynı olan, proton ve kütle numarası farklı olan farklı elementatomlarıdır. Bunlar da farklı elementlerin atomları olduğundan yalnızca nötron benzerlikleri vardır, diğer özellikleri farklıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

İzotop nedir?

İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron sayısı (K.N= p.s + n.s) farklı atomlara izotop denir. İzotop veya yerdeş, bir elementin farklı nötron sayısına sahip her bir türü. Atomproton sayısı elemente özgüdür. Diğer bir deyişle her bir elementin proton sayısı diğerinden farklıdır.

izoelektronik nedir

Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısı sabit olmakla birlikte nötron sayısı farklı çekirdekler için farklı olabilir. Elementler bir ya da daha fazla sayıda izotopa sahip olabilirler. Örneğin kalsiyum (Ca) elementinin tüm atomlarında proton sayısı 20 iken 40Ca’da 20, 42Ca’da 22, 43Ca’da 23, 44Ca’da 24, 46 Ca’da 26, 48 Ca’da 28 adet nötron bulunur (xxCa, xx= proton + nötron sayısı).

Herhangi bir element için, ağırlıklı atom kütlesi Elementin atom kütlesi = (1. İzotop’un kütlesi x İzotop’un doğada bulunma yüzdesi + 2. İzotop’un kütlesi x İzotop’un doğada bulunma yüzdesi + 3. İzotop’un kütlesi x İzotop’un doğada bulunma yüzdesi + …) /100 İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.