Işık Yılı NedirIşık Yılı Nedir?

Öncelikle ışık yılı kavramı bir zaman değil, bir mesafe kavramıdır. Yani ışık yılı; ışığın bir yılda katettiği mesafe anlamına gelmektedir. Uzay müthiş genişlikte bir fenomen olduğundan dolayı mesafe ölçümleri için bizim günlük hayatta kullandığımız mesafe ölçü birimlerini kullanmak, bilim insanlarının müthiş derecede kalabalık sayılarla uğraşmalarına sebep olacaktır. Hem bu sebepten hem de ölçümlerin ışıkla yapılmasından kaynaklı olarak; mesafeler için ışık yılı kavramı kullanılır. Dolayısıyla “Bizden 10 ışık yılı uzaklıktaki A Galaksisi” dendiğinde; ışık hızını 10 yıl ile çarparak A Galaksisi’nin bizden ne kadar uzakta olduğunu anlayabilirsiniz. Bir başka deyişle; Dünyamızdan gönderilen ışığın bu A Galaksisi’ne ulaşması için 10 yıl geçmesi gerekir.

Işık Yılının Hesaplanması

Işığın bir yılda katettiği mesafeyi hesaplayabilmek için öncelikle ışığın hızını bilmemiz gerekir. Işık hızı sabittir ve değeri yaklaşık olarak 300.000.000 m/s ( 3 x (10 üzeri 8) ),  evet doğru okudunuz; saniyede üç yüz milyon metre. Işık çok hızlıdır.

Şimdi bir ışık yılını hesaplayabilmek için bir yılda kaç saniye olduğunu bulmalıyız.

Küçük bir hesapla; 1 yıl 8765.81 saattir.

1 saat 3600 saniye ise;

8765.81 saat;   8765.81×3600 = 3155691600 yani 3,1556916 x (10 üzeri 7) saniyedir.

Yani 1 yıl = 3,1556916×107  saniyedir.

1 ışık yılı ise; Yer Değiştirme= Hız x Zaman formülünden;

1 ışık yılı = 3 x 108 m/s x 3,1556916 x 107 s   (çarpım durumunda saniyeler birbirini götüreceğinden)

1 ışık yılı= 9,49 x 1015 metre’dir.

Artık ışık yılı kavramının geçtiği yazılarımız ve çevirilerimiz daha anlaşılır olacaktır.