Işığın özellikleri nelerdir? Saydam madde nedir? Saydam olmayan madde nedir? Güneş ışığı ve kullanım alanları nelerdir?

Işığın-Özellikleri

Işığın Özellikleri

Işık hakkında bilinenler;

 • Saydam olmayan cisimlerden ışık geçmez.
 • Işık bir enerji türüdür.
 • Saydam cisimlerden geçer.
 • Doğrusal yolla yayılır.
 • Yansıyabilir, kırılabilir.
 • Doğal ve yapay ışık kaynaklarından yayılır.
 • Teknolojiden yararlanılır.
 • Cisimleri görmemiz için ışık gelmesi gerekir.

Saydam Madde Nedir?

Işığı geçiren maddelere SAYDAM MADDE denir. Cam saydam maddeye örnektir.

Saydam Olmayan Madde Nedir?

Işığı geçirmeyen maddelere SAYDAM OLMAYAN (OPAK) MADDE denir. Tahta, duvar, saydam olmayan maddelere örnektir.

Işık düz aynada yansımaya uğrar.

Işık ince kenarlı merceklerde kırılmaya uğrar.

Madde yüzeyine gelen ışık;

 • Yüzey tarafından soğurulabilir.
 • Kırılabilir.
 • Yansıyabilir.
 • Cisimden geçebilir.

Işığın Soğurulması Nedir?

Işığın üzerine düştüğü yüzey tarafından tutulmasına IŞIĞIN SOĞRULMASI denir. Madde tarafından soğrulan ışık maddenin ısınmasına neden olur.

Güneş Işığı ve Kullanım Alanları

 • Güneş enerjisinden faydalanmak amacı ile binaların üzerine konulan güneş kolektörleri sayesinde ısınma ve sıcak su temini saplanmaktadır. Böylece güneş enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür.
 • Güneş enerjisi ile çalışan hesap makinelerinde koyu ekran tarafından soğrulan ışık, elektrik enerjisine dönüşür ve hesap makinesi çalışır.
 • Güneş enerjisinin zararlı etkilerinden korunmak için bazı tedbirler alınır.
 • Mağaza, market, eczane gibi doğrudan ışık alan vitrin camları tente ile kapatılır. Çünkü soğurulan ışık, giysilerin solmasını, ilaç ve gıda maddelerinin bozulmasına neden olur.
 • Seracılıkta kullanılır.

Işık Filtresi Nedir?

Belirli renkteki ışığı soğurup kendi rengindeki ışığı geçiren cisimlere IŞIK FİLTRESİ denir.