Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklık termometre ile ölçülen bir büyüklüktür. Isı, bir madde değildir. Bir şeyin madde olarak nitelendirilebilmesi için kütlesinin olması gerekir. Isının kütlesi yoktur. Isı, bir enerji türüdür.

isi-ve-sicaklik-arasindaki-fark-kisaca

-Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru hareket eder.

-Sıcaklıkları eşit olan maddelerde ısı alışverişi olmaz.

-Isı maddelerin sıcaklığını etkiler.

-Maddeler hal değiştirdiğinde yapısında değişim olmaz.

-Bir maddenin sıcaklık değişimi aldığı ısı miktarına, kütlesine ve yapısına bağlıdır.

-Isı alışverişinde maddelerin kütlesi değişmez ama hacmi değişir. Su hariç, ısı alan bir maddenin hacmi büyür. Ayrıca su hariç, ısı veren maddenin hacmi küçülür.

Isı Alışverişlerinde Değişim

Hacim :
Sıcaklık artarsa hacim büyür. Sıcaklık azalırsa hacim küçülür.

Kütle:
Değişmez.

Sıcaklık : Isı alırsa sıcaklık artar. Isı verirse sıcaklık azalır.

Hal Değişimi:
Hâl değişimi sırasında ısı artar veya azalır. Fakat sıcaklık değişmez.