IMF (Uluslararası Para Formu) nedir? IMF amaçları nelerdir? IMF hakkında genel bilgiler.

IMFUluslararası Para Formu (IMF) Nedir?

IMF (International Monetary Fund) ya da Uluslararası Para Formu, global finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur.

1944 yılında ABD’nın New Hampshire eyaletindeki Bretton Wood’da kurulan ve 1947’de fiilen çalışmaya başlayan uluslararası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilattır. Merkezi Washington’dadır. IMF, Avrupa devletlerinin tediye bilançolarında ortaya çıkabilecek geçici kısa vadeli ödeme güçlüklerinde kredi vererek uluslararası ticaretin bu yüzden daralmasını önlemek; Dünya Bankası da uzun vadeli yatırım kredileri vermek suretiyle, Avrupa devletlerinin yeniden imarını sağlamak, tediye bilançolarındaki bünyevi dengesizlikleri gidermek için kurulmuştur.

IMF kendisini 185 üyeli bir organizasyon olarak tanımlar. (Sırbistan Karadağ 18 Ocak 2007 tarihi itibariyle 185. Üyesidir.

IMF’nin Amaçları

  • Dünya para meselelerinin çözülmesi için milletlerarası iş birliği sağlamak
  • Milletlerarası ticaretin dengeli şekilde gelişmesini üye devletlerin tam istihdama ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına imkan hazırlamak
  • Kambiyo istikrarını kurmak ve tek taraflı devalüasyonlara mani olmaktır.
  • Ödemeler dengesi güçlüklerinin çözümünde yardımcı olmak
  • Üye ülkelerin altın mukabilinde döviz alıp satabilmeleri, müstahsil ülkelerin altın satmaları serbest bırakılmıştır.

BİLGİ: Herhangi bir ülke mutlaka Uluslar arası Para Fonuna (IMF) ve hem de Dünya Bankasına (IBRS) bir arada üye olmak durumundadır.