İki karmaşık sayı arasındaki uzaklık nasıl hesaplanır, konu anlatımı, örnek çözümlü sorular.

İKİ KARMAŞIK SAYI ARASINDAKİ UZAKLIK

z1 ve z2 karmaşık sayıları arasındaki uzaklık iki karmaşık sayıyı birleştiren doğru parçasının uzunluğudur.

z1 = a + ib ve z2 = x + iy olsun.

4444

Dik üçgende Pisagor bağıntısı yazılırsa;

3333

2222 elde edilir.

Örnek:

z1 = 3 + 2i ve z2 = -2 – 10i karmaşık sayıları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

Çözüm:

1111

999

777

Örnek:

z = x+iy sayısı veriliyor.

666 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının karmaşık düzlemdeki görüntüsü nedir?

Çözüm:

555
444

333

222

111

44

Örnek:

33 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntülerini bulunuz.

Çözüm:

22 olsun,
18den,
17olur.

16

15 ve

14

13

Örnek:

12 eşitsizliğini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntülerini bulunuz.

Çözüm:

z = x + yi olsun.

11

9

her iki tarafın karesi alınırsa,

8

6
7

6

Örnek:

5 eşitsizliğini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntülerini bulunuz.

Çözüm:

z= x+yi olsun

4

3

2

her iki tarafın karesi alınırsa,

1

latex-php

karmasik-sayi-uzaklik-5