İç dış ve mevsimlik göç nedir? İç, dış ve mevsimlik göçün özellikleri, nedenleri ve çeşitleri nelerdir? Hakkında bilgi.

Göçler

Göç; insanların ekonomik, doğal ya da sosyal nedenlerle geçici veya sürekli olarak yaşadıkları bölgeyi terk etmeleridir.

İç Göçler

İç göç; Bir ülke sınırları içinde genellikle küçük yerleşim bölgelerinden büyük kentlere geçici veya sürekli kalmak üzere göç etmektir.

İç göçlerin nedenleri

✓ Nüfusun hızlı artmasıyla tarım alanlarının yetersiz kalması

✓ Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazlalığı

✓ Veraset yoluyla toprakların parçalanması

✓ Sulama sorunu nedeniyle toprakların nadasa bırakılması, verim azlığı

✓ Makine ile tarım yapılması

✓ Tarım dışı iş kollarının yetersizliği

✓ Sanayinin belli yerlerde gelişmiş olması

✓ Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

✓ Modern yaşam isteği

✓ Depremler, yangınlar ve sel baskınları gibi doğal afetler

İç göçlerin çeşitleri

Temelli Göç: Şehrin çekiciliği, köyün ekonomik olanaklarının yetersizliği, eğitim, sağlık ve geçim sorunları, kan davaları ve miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması gibi sebeplerle oluşan göç olayıdır. Daha çok kırsal kesimden kentlere göç edilerek kent merkezlerinde yerleşilir.

Geçici Göç (Mevsimlik): Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bütün yıl kendine yetecek ürünleri elde edemeyen işgücü fazlası, yakın ya da uzak iş çevrelerine giderek çalışır. Örneğin: Çukurova’ya yaz mevsiminde pamuk tarlalarında çalışmak üzere, Doğu Karadeniz’e ise fındık toplama mevsiminde, çalışmak üzere mevsimlik işçi göçü gerçekleşir.

Kırsal kesimden kentlere olan göçlerin sonuçları:

✓ Nüfusun bölgelere dengesiz dağılması

✓ Kırsal nüfus oranının azalması

Kentlerde;
✓ Aşırı nüfuslanma

✓ Konut açığı

✓ Gecekondulaşma

✓ İşsizlik

✓ Alt yapı yetersizliği

✓ Kent içinde ulaşım güçlüğü

✓ Hizmetlerin yetersizliği

✓ Sanayi tesislerinin kent içinde kalması

✓ Çevre kirliliği gibi sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

Dış Göçler

Nüfus mübadeleleri, işçi göçü, beyin göçü ve sığınma dış göçleri oluşturur.

Türkiye’den, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkeleri, ABD ve Orta Doğu ülkelerine işçi göçü olur (ekonomik). Ayrıca beyin göçü de olmaktadır.

İşçi göçü de, beyin göçü de daha çok az gelişmiş ülkelerden, gelişmiş sanayi ülkelerine doğru olur.