İbadet nedir? İbadet hakkında bilgiler.

İbadetKur’an-ı Kerim’de İslam dininde emredilen ibadetleri konu alan birçok ayet bulunur. Her şeyden önce ibadet, insanların yaratılış amacı olarak nitelendirilir. Bu konuyla ilgili bir ayette, “(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabb’idir. Şu halde ona kulluk (ibadet) et; ona kulluk etmek için sabırlı ve meranetli ol…” ifadesi yer alır.

İbadet, genellikle Tanrıya yönelik yapılan eylemlerin adıdır.

İslam dinine göre ibadet oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. Çünkü inancımıza göre Kur’an’da emredilen her türlü güzel iş ve davranış ibadettir. Kur’an’da; namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi temel ibadetlerle birlikte adaletli olma, ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yapma, güzel söz söyleme, büyüklere saygılı davranma, komşularla iyi geçinme gibi güzel davranışlar da emredilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu gibi ibadetlerin emredildiği birçok ayet yer almaktadır. Örneğin bir ayette, “Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükü edenlerle birlikte rükü edin.” Buyrulmaktadır.

Kur’an- Kerim’de haccı, orucu, güzel davranışlarda bulunmayı emreden ayetler de vardır. Örneğin Yüce Allah oruç ibadetiyle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de faz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” Hac ibadetini emreden bir ayette ise şu ifade yer almaktadır: “… Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi Kur’an’da önem verilen konulardan biri ibadettir. Her Müslüman bunun bilincinde olmalı, dinimizde emredilen ibadetleri yerine getirmeye özen göstermelidir.