Halk Hikayelerinin Özellikleri Nedir Kısaca, Halk Hikayesine Örnekler, Halk Hikayesi Türleri Nelerdir?

hikayeler

Halk hikayeleri diğer hikayelere göre farklı anlatımlarda olur. Ses ve mimikler kullanıldığı uzun soluklu anlatım türü olmaktadır. Kendi arasında ikiye ayrılır bunlar:

Efsane, masal yada gerçek yaşanan olayları tek olay çerçevesi içerisinde birleştirerek en çok iki saatlik anlatımı olan hikaye boyutu olur.
Kalabalık kişilerin birbiri ile bağlantılı olarak beklenmedik durumları ve sonuçlarını birbirine ekleyerek anlatılan uzun hikayeler boyutu olmakta.

Anadolu halk hikayeleri gibi değişik kaynaklardan edebiyatımıza ulaşmış olan Türk hikayeleri olmaktadır. Kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan hikayeleri aşağıdaki gibi ayırabiliriz.
Destanlar ve Destanımsılar
Tarihler ve Menkıbeler
Aşk Hikayeleri
Masallar, Fıkralar ve Efsaneler

Halk Hikayesinin Özellikleri
Aşıklar tarafından anlatılan hikayeler vardır manzum ve mensur dan oluşmaktadır.
Aşk ve kahramanlık hikayelerinden oluşur.
Halk hikayelerinin masal ve destanlardan oluşması, olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekanın yeri vardır.
Belirsiz bir zaman tarih olmadan anlatımdır.