PAZARTESİ

Pazartesi, pazar ve salı arasında haftanın bir günü Pazar ertesi, sonrası Bu gün için Anadolu’da kullanılan üç başka sözcükten birincisi Farsça-Süryanice ikinci gün anlamına gelen Düşanba sözcüğünden Çarşanba gün adına uyaklı olsun diye Turşamba, ikincisi Pazar gününe Girey ya da Gira denmesi yüzünden Gireyertesi ya da Giraertesi, üçüncüsü de Balat ya da Balad adıdır. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece ye Balat akşamı ya da Turşamba akşamı denir.

SALI

Salı, pazartesi ile Çarşamba arasında haftanın ikinci ya da üçüncü günüdür salı gün adı dilimize iki ayrı dilden gelmiştir ilki Arapça üçüncü gün anlamında Sellase, Selase sözcüğü, ikincisi de Farsça-Süryanice gene üçüncü gün anlamında Seşenbe sözcüğüdür

ÇARŞAMBA

Çarşamba, haftanın üçüncü günüdür. salı, dan sonra Perşembe ‘den önce gelir. Sözcük, Farsça Süryanice dördüncü gün anlamında çıhar şenbe çeharşenbe çarşanba sözcüğünden gelir.

PERŞEMBE

Perşembe çarşamba ile Cuma arasında olan, haftanın dördüncü günüdür Perşembe, Farsça Süryanice beşinci gün anlamındaki Penc şenbe sözcüğünden gelir, Çarşamba sözcüğüne uyaklı olarak Perşembe olarak söylenir.

CUMA

Cuma, Perşembe Pençşenbe ile cumartesi Cumaertesi, arasında kalan, haftanın beşinci günüdür. kelime, Türkçeye Kur’an yoluyla Arapçaya, oradan da bize gelmiştir. Bu günün türkçe adı, Altıncı gün, Eski Türkçe Altınç tır Cuma sözcüğünün kökünün Arapça olduğu varsayımına göre Kur’an bu günü haftalık toplantı günü sayması ile de uyuşarak CM’A toplanmak kökünden gelir. Kur’an’dan önce bu gün için Araplar arübe, yewm ül arübe ya da altıncı gün anlamında yewm üs sâdis derlerdi

Ayrıca erkek ismi olarak da kullanılmaktadır islam’da Cuma toplu ibadet günüdür. Cuma Suresi Müslümanlarda mübarekkutsal’ gündür.

CUMARTESİ

Cumartesi, Cuma ile pazar arasında haftanın altıncı günüdür cuma, Cuma’dan sonra gelen gün Yahudiler için Cumartesi günü Şabat günüdür. Geleneğe göre bu günde çalışılmaz. Tevrat yaz Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. islam’a gore ise haftanin ilk gunudür.

PAZAR

Pazar, cumartesi ile pazartesi arasında, haftanın yedinci ve son günüdür Eski medeniyetlerde yılın ilk günü olarak kabul edilmiştir. Örneğin, birçok avrupa dilinde bu gün güneş Günü anlamında sözcükler af-Sondag, als-Sonntag, ang-Sunnandæg, da-Søndag, de-Sonntag, cy-Dydd Sul, is-Sunnudagur, kw-Dy’ Sul, la-Dies solis, lb-Sonndeg kullanılır. Anadolu’da Girey ya da Gira kullanıldığı da görülmektedir

Eski Türkçe’de bu günün adı Yetinç Yedinci dir Pazar günü birçok ülkede tatil günüdür. Uluslararası normlara uygun olması için Türkiye’de de Pazar günü tatil günü olarak kabul edilmiştir.

Haftanın Günleri İngilizce

Haftanın günlerini hafta içi ve hafta sonu olarak ayıralım ve İngilizcede günlerin nasıl yazıldığını aşağıda inceleyelim.

Hafta içi günleri = Weekdays
Pazartesi = Monday
Salı = Tuesday
Çarşamba = Wednesday
Perşembe = Thursday
Cuma = Friday
Hafta sonu günleri = Weekends
Cumartesi = Saturday
Pazar = Sunday

Gün isimleri cümle içerisinde nerede kullanılırsa kullanılsın daima büyük harfle başlar. Günlerin haricinde aşağıdaki kelimelerin bilinmesinde de yarar olduğunu düşünüyorum.

Gün = Day
Hafta = Week
Hafta sonu = Weekend
Ay = Month
Yıl = Year
Bugün = Today
Dün = Yesterday
Yarın = Tomorrow

İngilizce’de Cuma günü, Pazar günü gibi ifadeleri ‘on’ kelimesini kullanarak yapmaktayız. Günlerin kullanımına ait soru – cevap cümlelerini aşağıdaki örneklerde inceleyelim.

Örnek:

A: What day is it today? = Bugün günlerden ne?
B: Today is Sunday = Bugün Pazar

A: When is the football match? = Futbol maçı ne zaman?
B: The match is on Friday = Maç Cuma günü

A: When are you leaving? = Ne zaman gidiyorsun?
B: I am going to leave on Tuesday = Salı günü gideceğim