Güneş’ten dünyamıza yolculuk…                 

Güneş’ten-Dünyamıza-YolculukGüneş, bünyesindeki hidrojen atomlarının füzyon reaksiyonları sonucu birleşip helyum atomlarına dönüşmesiyle enerji üreten ve Dünya’mızın enerji kaynağı olan dev bir plazma küresidir. Güneş, füzyon adı verilen nükleer reaksiyonlarla uzaya oldukça büyük bir ısı ve ışık enerjisi yayar. Bu enerji, Dünya’ya elektromanyetik dalgalar şeklinde ulaşır. Dünya’ya ulaşan ısı ve ışık enerjisinin büyük bir bölümü atmosfer tarafından yansıtılırken bir bölümü süzülerek yeryüzüne ulaşır.

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları atmosferin alt tabakalarının ısınmasını sağlar. Buna bağlı olarak ısınan atmosfer tabakasında hareket oluşur. Isınan hava molekülleri yükselir. Yükseldikçe soğuyan hava molekülleri alçalır. Hava moleküllerinin hareket etmesiyle oluşan rüzgâr ise ısının Dünya’ya dağılmasına yardımcı olur.

Güneş, Dünya’nın aynı bölgesine eşit miktarda ısı gönderdiği hâlde denizler karalara oranla geç ısınıp geç soğumaktadır. Bunun sonucunda denizlerin sıcaklıkları karalara oranla farklılık gösterir.

Güneş’ten gelen ısı Dünya’ya birim alana aynı miktarda ulaşır. Ancak Dünyanın ekseninin 23° 27 eğik oluşu farklı sıcaklık değerlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca Dünyanın kendi etrafında dönüşü, yeryüzündeki jeolojik yapı, denizler, Güneşe olan uzaklık vb. faktörler sıcaklık farkı oluşumuna yardımcı olur.