gri-propoganda

Propaganda Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre çok sayıda insanın düşünce ve davranışları etkilemek için önceden planlanmış mesajlar bütününe verilen addır.

Propaganda özellikleri devletler için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Propagandanın ilk askeri ve siyasi anlamda kullanım örnekleri Sun Tzu‘nun Savaş sanatı kitabında açıklanmış ve tavsiye edilmiştir. İkinci Dünya Savaşından önce Propaganda silahını en iyi kullanan devletler Sovyet Rusya ve özellikle Nazi Almanya’sı olmuştur. (Bakınız Goebbels) İkinci Dünya Savaşının ardından Propagandanın önemini büyük ölçüde algılayan batı ülkeleri ve özellikle Amerika, Propagandayı en etkin kullanan devlet olmuştur. Günümüzde Propagandanın pek çok farklı tekniğini kullanarak, Dünya üzerinde söz sahibi olan ülke konumuna gelmiştir.

Propaganda Türleri

Propaganda türleri Beyaz, Siyah ve Gri olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Beyaz Propagandanın kaynağı belli olup, Kara Propaganda ise dost kaynaktan gelmekte, ancak burada ki amaç düşmanca bir tavır takınarak yürütülen Propaganda türüdür. Gri Propaganda ise yapılabilecek olan en sinsi Propaganda türüdür. Kaynağın nereden geldiği belli olmamakla birlikte, çoğunlukla rivayete dayalı bu Propaganda türü kullanılabilecek pek çok düşman kaynaklardan edinilerek uygulanır. Gri Propaganda ise hedeflenen, düşmanı gülünç duruma düşürmek ve toplumda merak uyandırmaktır.

Genelde gerçek olmayan uydurma haberlerle yapılan Gri Propagandaya, algı operasyonu da denilebilir. Buradaki amaç, gerçek dışı bir algı oluşturarak, düşmanı etkisiz hale getirmek ve kendi Gri Propagandası  ile karşı tarafın amaçlarını meşru göstermektir.

Gri Propaganda Örnekleri

Gri Propagandanın en net örneği birinci Körfez Savaşında ortaya çıkmıştır. Amerika bilindiği gibi Saddam, Kuveyt’ in işgalini öne sürerek Irak’ a savaş ilan etmiş ve birinci Körfez Savaşı Amerika’ nın kazanımlarıyla bitmiştir. Ancak Savaş öncesi Amerika, Gri Propaganda yöntemini çok etkin kullanılmıştır. Resimde görülen petrole bulanmış Karabatak, sanki Saddam’ ın petrollerinin doğayı kirlettiği ve bu nedenle Saddam’ ın ıslah edilmesi gerektiğini meşru göstermek için yazılı ve görsel medya üzerinden sıklıkla, karabatak fotoğrafı sinsice gösterilerek, birinci Körfez Savaşına bir nevi zemin hazırlanmış ve sonucunda meşru kılınmıştır. (Karabatak fotoğrafı O yıllarda, CNN tarafından  neredeyse her gün verilmiştir.)

Ancak, ne acıdır ki savaştan sonra ortaya çıkan o fotoğrafın asıl hikayesi, Fransa Sahillerinde petrol yüklü bir tankerin batması sonucu tankerden sızan Petrolün, Fransa sahilini kirletmesiyle sahilde bulunan bir karabatağın petrole bulanmış halde çekilen fotoğrafı olduğu anlaşılmıştır. Bu gerçek daha sonra ortaya çıktı ancak, dediğimiz gibi Propagandayı en iyi ve en etkin şekilde kullanan Amerika sonuçta yine istediğini almış oldu.

Gri Propaganda, Propaganda türlerinin en sinsi ve tehlikeli olanıdır, bir çok devlet ve örgüt bu Propaganda türünü kullanmaktadır. Özellikle  İnternet’ in gelişmesi ve Dünyadaki İnternet kullanıcılarının hızla çoğaldığı bir ortamda kullanılan bu Propaganda tekniğinin, günümüzde sıklıkla uygulandığını söyleyebiliriz.