Google tarafından görevlendirilen araçlar çevrelerindeki havanın kalitesini ölçüyor!..

Google hava kirliliğini ölçüyorAmerikan merkezli teknoloji devi Google’ın araçları yollarda fotoğraf çekmenin ötesinde çevrelerindeki havanın kalitesini de ölçmeye başladı.

Google’ın işbirliği yaptığı çevre sensörleri üreticisi Aclima teknoloji devinin araçlarının bir kısmına bu hafta hava kalitesini ölçen dedektörler yerleştirdi. Sensörler, havadaki gazların ve partiküllerin oranını ayrı ayrı ölçüyor.

Denver’da hava kalitesini ölçen sensörleri olan üç araba, bir ay içinde 750 saat dolaşarak test denemesi yaparken bu deneme NASA ve Çevre Koruma Ajansı’nın hava kalitesi ile ilgili verileri iyileştirmesi amacıyla yaptığı bir araştırmanın parçası olarak kullanıldı.

Bir sonraki denemelerini San Francisco Körfez Bölgesi’nde yapmayı planlayan Google işbirliğindeki Aclima, bu sensörlerin ne kadar kullanılacağını açıklamasa da, bölgedeki bilim adamlarına ve topluluklara fayda sağlayamaya yetecek kadar veri toplamak istediklerini belirtti.

Testlerin şehirdeki hava kalitesi ile ilgili algıyı geliştirmesi amaçlanıyor.

Hava kirliliği nedir?2014google5_2312

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıdır.

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbon monoksit (CO)’in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir.

Bununla birlikte kükürt dioksit (SO2)’in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır.

Ayrıca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.