Gelgitler neden olur? Gelgit nedir? Gelgit nasıl olur? Gelgit hakkında bilgiler.

Gelgitler-Neden-OlurGelgit Nedir?

Gelgit veya med cezir, bir gök cisminin başka bir gök cismine uyguladığı kütle çekimi nedeniyle her iki cisimde meydana gelen şekil bozulmaları.

Gelgit olgusunu bilmeyen çocuk yoktur. Gelgit kimi yerlerde başka yerlere nazaran daha kolay gözlemlenir. Mesela Fransa sahillerinde yer alan Saınt Mıchel tepesinde. Kumsal üzerinden yayan olarak şatoya ulaşılabilir. Birkaç saate kalmadan tüm tepe denizle çevrilir ve bir adaya dönüşür. Peki gelgitler niçin olur?

Klasik bir cevap olarak bunun ayla ilgili olduğu söylene gelmiştir. Yakından incelediğimizde ay’ın dünyadaki suyu kendine çektiğini görürüz. O sırada sular bir tepecik oluşturur. Dünya işte bu su tepeciğinin altında dönüşüne devam eder. Ama o zaman da her gün 1 defa gelgit olması gerekirdi. Oysa sula günde iki defa yükseliyor. Bu olay karmaşık bir durumdur. Çünkü dünyamız kendi ekseni etrafında döndüğü sırada ayda dünyamızın etrafında dönüşünü sürdürüyor. İkisi birlikte ortak bir ağırlık merkezinin çevresinde bir dönüş sistemi oluşturuyorlar. Bu ağırlık merkezi dünyanın ekseninin biraz dışında kalıyor. Dünya’ya baktığımızda yumurta biçimi aldığını ve dolayısıyla belli bir noktada karşı noktaya nazaran daha hızlı döndüğünü görüyoruz. İşte tam orda ikinci su tepeciği oluşuyor. İşte günde iki defa gelgit olmasının açıklaması budur.

Gelgit farklı denizlerde neden farklı şiddetlerde oluyor? Gelgitin faklı denizlerde faklı şiddetlerde olmasının nedeni kıyı biçimlerinin faklı olmasıdır. Kimi kıyılar huni gibi davranır ve gelgitin görünmesini kolaylaştırır.