Flütün İcadı: Flüt Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

flut_nedir-1110x400

Flüt icat edildiği zamanlardan bu yana dünyanın en çok kullanılan üflemeli çalgılarından biridir. Başta kuş sesi olmak üzere doğadaki birçok canlının sesini taklit edebilen flüt birçok orkestra için vazgeçilmez bir enstrüman olmuştur. Eski Yunanlardan bugüne kadar gelen flüt müzisyenler tarafından geliştirip muazzam bir müzik aleti haline getirilmiştir. Flüt bir orkestrada hafif melodilerden, en hızlı parçalara kadar eşlik edebilmektedir. Kuş cıvıltıları, neşeli melodiler, yumuşak ezgiler, çocuksu pasajlar ve duygusal parçalar gibi daha birçok melodinin çıkarılmasında diğer enstrümanlarla uyum halindedir. Kısacası neredeyse çalamayacağı hiçbir şey yoktur. Üflemeli çalgılar içerisinde en hünerli olanıdır diyebiliriz.

Tahta üflemeli çalgıların genel adı olan flütün birçok çeşidi bulunmaktadır. İlk çıktığı zamanlarda üzerindeki delikleri, parmaklarla kapatmak suretiyle çalınan flüt daha sonraları geliştirilmiş; tüm delikler yaylar, kapaklar, miller vasıtasıyla kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

Flüt Nedir?

Flüt enstrümanlar arasında birçok çeşidi olan bir çalgıdır. Baş (ağızlık), gövde ve kuyruk olmak üzere üç parçadan oluşan, üflemeli bir çalgı türüdür. Başlık kısmından üflenerek flüte ses verilir. Ortalama olarak 19 mm çapında, 76 cm uzunluğunda, bir boru üzerinde 14 veya daha fazla ses deliklerinden oluşmaktadır. Ağızlığın kenarındaki delikten üflenen hava kenara çarparak kırılır ve ses titreşimlerini oluşturur. Ses delikleri titreşen hava sütununun genişliğini ve sesin yüksekliğini belirlemektedir.

Flüt ile çifte dil vuruşlu notalar, diatonik, kromatik, tiril ve tirillemeler, bağlı veya dilli tüm ezgiler çıkabilmektedir.Çeşitli orkestralarda flüt kullanımına rastlanır ve şarkıya farklı ezgiler katmak açısından oldukça hoş bir sesi vardır. İnce bir sesi bulunur. Genel olarak solo parçalarda tercih edilir. Günümüzde, okullarda verilen müzik eğitimlerinde de flütlerden fazlası ile faydalanılır. Çocukların nota duygusunu geliştirmek ve müzik kulaklarını oluşturmak açısından fazlaca öneme sahip olan bir çalgıdır. Uzun yıllardan günümüze kadar gelmiştir ve sadece bu çalgı sayesinde sanatını gerçekleştiren müzisyenler bile vardır.

Flütün İcadı

Yaklaşık olarak 7 bin seneden beri flüt kullanımı vardır ve icadı oldukça eski zamanlara dayanır. İlk olarak flüt bambudan yapılmaya başlanmıştır. Bambunun içerisi oyularak, baş kısmına bir ağızlık kısmı oluşturulmuştur. Daha sonra üzerine farklı sayıda delikler açılarak flütün farklı tonlar oluşturması sağlanmıştır. İnce bir sesi olması nedeni ile doğadaki bazı hayvan seslerini taklit etme amacı ile de kullanılmıştır.

Oldukça zengin bir ifade gücüne sahip olması nedeni ile de günümüze gelene kadar çok fazla değişikliğe uğramıştır. Modern halini almadan önce birçok farklı maddeden flüt yapımları gerçekleşmiştir. Bambudan sonra, kemik, porselen, fildişi, şimşir ağacı ve abanoz gibi maddeler kullanılarak da flütler yapılmıştır. Kemik daha sert bir yapıya sahip olduğu için vermiş olduğu ses de bambuya göre oldukça canlıdır. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca bu üflemeli çalgıyı çeşitli amaçlar için kullanmıştır ve halen de kullanmaya devam etmektedir.

Flüt Ne Zaman Bulundu?

Flüt 7 bin yıllık bir tarihe sahip olsa da, Avrupa’ya ilk olarak 12. YY içerisinde girmiştir. Tarihi araştırmalara göre ise flütü ilk kullanan Yunan Tanrıçası Athena’dır. Eldere şehrinde bulunan göldeki sazlıklardan kendi elleriyle yaptığı söylenmektedir. Eldere şehri ise şu an ki Afyonkarahisar ilinin Dinar ilçesindedir.

Flütilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda çoğunlukla askeri bandolar içerisinde kullanılıyordu ve genel olarak Almanlar bu çalgıyı tercih ediyordu. Daha sonra 16. YY içerisinde oda müziği içerisine girmeyi başardı. O zamanlar üretilen flütler tek parça halindeydi ve bütün bölgeleri birbirine bağlı şekildeydi. Üzerinde ise yalnızca 6 adet delik bulunuyordu. Günümüzde kullanılan 8 tuşlu flüt ise 18. YY içerisinde hayatımıza girmeyi başarmıştır ve o zamandan günümüze gelene kadar fazlası ile değişime de uğramıştır. Sürekli olarak geliştiriliyor olsa da, bu gelişim yalnızca kullanılan parçalardan ibarettir. Ancak parçalar sayesinde oluşan seslerin de daha oturaklı şekilde çıktığını ve insan kulağına hitap edebildiğini söylemek de yanlış olmayacaktır.

Flütü Kim Buldu?

Flütün anavatanı Eski Yunan ve bazı Asya ülkeleri olarak bilinir. Bunlar arasında Latin Amerika ülkelerine de rastlamak mümkündür. Ancak flütün icadı tamamen anonimdir. Bulunmuş olduktan sonra ve çeşitli zamanlarda farklı müzisyenler ya da sanatçılar tarafından geliştirilmiş olsa da, bu çalgıyı ilk olarak icat eden kişi bilinmemektedir. Flüt günümüzde son olarak altın, nikel ve gümüş gibi maddelerden yapılmaya başlanmıştır.