Fizyoloji nedir? Fizyoloji hakkında bilgiler.

FizyolojiFizyoloji Nedir?   

İnsan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların niteliklerini, işlevlerini bu işlevlerle ilgili vücutta oluşan olay ve değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

Anatomi ve fizyoloji bilim dallarının gelişmesine pek çok düşünür ve bilim adamı  katkıda bulunmuştur.

Tıbbın babası kabul edilen Yunanlı düşünür ve hekim Hipokrat (377-460) anatomi fizyoloji alanında çalışmalar yapmış, kafa kemiklerini tanımlamıştır. Yunanlı bilgin Aristoteles (M.Ö.322-384) anatomi terimini kullanmış, sistemler ve duygusal algılama hakkında bilgi vermiştir. Galen (M.S.130-200) yaptığı hayvan deneyleri ile kas, kemik ve eklemlere ilişkin bilgiler sunmuştur. Anatominin kurucusu kabul edilen Andreas Vesalius (1514-1564) insan ölüsü incelemiş ve vücut yapısını araştırmıştır.

Türk hekim ve düşünür İbn-i Sina (M.S.980-1037) Tıp Kanunu kitabını yazmıştır. Mazhar Paşa (1845-1920) ülkemizde modern anatominin kurucusudur. İlk fizyoloji kitabını XVII. yy. da Descartes yayınlamıştır. Fizyoloji, bir bilim dalı olarak XVIII yy. dan itibaren Abrech Von Haller tarafından tanımlanmıştır. William Harvey XVII yy. da kan dolaşımını tanımlamış, kalbin görevlerini açıklamıştır. Ülkemizde fizyoloji alanında ilk bilim adamı Dr. Mehmet Şakir Paşa‟dır. Bunların yanı sıra pek çok bilim adamı anatomi ve fizyoloji alanında çalışmalar yaparak bu bilim dallarının gelişmesini sağlamışlardır.