İlahi aşk / Muhyittin-i İbni Arabi Hz. K.S.

Sevgi makamının dört adı vardır. Bunlardan birincisi “el-hubb“dur . Bunun saflığı kalbe nüfuz eder, saydamlığı ise arazların bozulmasıyla bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken, âşığın başka bir maksadı, gayesi yoktur. Sevgilinin iradesi önünde kendi iradesini bırakır.

İkincisi “el-vedd“dir. Allah”ın “Vedûd” ismi bundan türer. El-vedd Allah”ın sıfatlarındandır ve bu sıfat O”nda sabittir. Yeryüzündeki sübu-tundan dolayı el-vedd diye adlandırılmıştır.

Üçüncüsü, “el-ışk“dır. Aşk, sevgide ifrattır, aşırılıktır. . Ancak aşk ve âşık isimleri Hakk”a uygun düşmez, çünkü bu “aşk” terimi, âşığı bütünüyle ve her yönüyle kuşatacak derecede sevginin sarması demektir. Bu aşk sözcüğü “gündüzsafası” veya “çitsarmaşığı” anlamına gelen “aşakatü” kökünden gelmiştir.

Dördüncüsü, “el-heva” dır. Heva, iradenin sevgilide açığa çıkarılmasıdır, yani kalbe doğan ilk durumdan itibaren iradenin tamamıyla sevgilinin iradesine bağlanmasıdır.

Bil ki, yukarıda da söylediğimiz gibi, sevginin dört çeşit adı vardır. Bu adlardan her biri için, diğer üçünde olmayan bir hal vardır.

El Hubb – Müge Zümrütbel – Gülse Birsel (7 Kocalı Hürmüz Film Müziği)

Yedi Kocalı Hürmüz Şarkıları, film müzikleri, El Hubb Gülse Birsel Müge Zümrütbel şarkısı sözleri, dansı.

Aşk zinciri erir
El Hubb devri gelir
El Hubb derim ben El Hubb
Allah Gönlümce verir
El Hubb derim ben El Hubb El Hubb
Allah Gönlümce verir
Hava bulutlandı / Şimşekler çakacak
Kadınlar damlarda / Seyre çıkacak
Derler ki bu gece yatsıdan sonra
Gökten yağmur gibi herif yağacak
Kızlar şükredin Allah babaya
Benzerdik yalnızken kızgın sobaya
Çölde kalmış gibi bakardık göğe
Hadi toplanın toplanın toplanın
Buluşalım bu gece avluda damda
Gökten sapır sapır herif yağacak
Açılsın memeler / Süzülsün gözler
Dövülsün tavına gelince sözler
Devrilin yatağa zevklenin kızlar
Çok şükür bu gece yatsıdan sonra
Gökten adam, gökten erkek, gökten
koca, gökten herif yağacak
Aşk zinciri erir el hubb devri gelir
Allah gönlümce verir verir