Ekosistem nedir, çeşitleri nelerdir? Dünya ekosistemi, kara ekosistemi, su ekosistemi, ekosistemin özellikleri hakkında bilgi.

Ekosistem Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Ekosistem; canlılar ile bunların çevreleri ve birbirleri ile olan ilişkilerden oluşmaktadır. Orman, nehir, göl, ölü bir ağaç gövdesi ya da tüm gezegen bir ekosistem olabilir.

✓ Ekosistem, niteliği, yapısı ve içindeki farklı elemanların oynadıkları rollerin zaman içinde sürekli gelişim göstermesi açısından dinamik bir birimdir.

✓ Dünya ekosistemini atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer oluşturur.

✓ Büyük ekosistemlerin içinde çok sayıda küçük ekosistemler bulunur.

✓ Ekosistemin sağlıklı işleyebilmesi için, sistem içinde her bir parçanın ayn bir işlevi ve görevi vardır.

✓ Ekosistemin parçalarından herhangi biri bozulursa veya o parça sistemden çıkarılırsa ekosistem verimli çalışamaz ve zamanla bozulur.

✓ Bir türün azalması ya da yok olması tüm sistemin çalışmasını etkiler.

✓ Cansız öğelerin değişmesi ve bozulması (erozyonla toprak kaybı, bitki örtüsünün kaldırılması, su kaynaklarının azalması, havanın kirlenmesi vb.) ekosistemin doğal dengesinin bozulmasına neden olur.

ekosistem-sema-2-768x333 ekosistem-sema-1-768x357