Timur‘un soyundan gelen Babür Şahın torunu Bâbürlüler Gürgâniyye Türk hükümdarı Ekber Şah (1542 1605) babası Hümayun Şah, annesi Hamide Banu’dur.
Ekber Şah  sapık fikirleri, Bütün dinleri tek çatı altında toplama gibi uçuk ütopyaları ve Hindistan’da Birlik kurması ile tarihe geçmiştir.
Ekber Şah, ufak yaşlardan itibaren devlet tecrübesi kazanmıştı. Daha 13 yaşında babasının rahatsızlığı üzerine kendisini Ordusu’nun başına geçilmesiyle ilk Zaferini elde etmiş ve babasının ölümü üzerine 14 yaşında tahta çıkmıştır.

Tahta çıktığında padişahlık kötü denecek bir vaziyetteydi. Ekber Şah yaptığı fetihler de ilk etapta Kuzey Hindistan’da tekrar Devleti’nin hakimiyetine arttırmış ve daha sonra güneye inerek Hindistan genelinde imparatorluğunu genişletmiştir.

Başa geçtikten sonra bir dizi reformlar yapmış, özellikle vergi düzenlemesinde bulunmuştur. Daha sonra Hindistan gibi geniş bir coğrafyada ve çeşitli dinlerin yaşandığı ülkede Birlik sağlama hareketlerine geçmiştir. Böyle büyük ve karışık bir popülasyonda birlik sağlamanın yolunun manevi direncin kırılması ile aşılacağını düşünen Ekber Şah, adına dini ilahi verdiği yeni bir din geliştirmiştir. Bu kendi Kurduğu din konusunda hocası, Mir Abdüllâtiftan etkilenmiştir. Bu dinde amaç bir nevi dinler arası diyalogtu. Çünkü Ekber Şah, bu yeni din ile bütün dinlerin birleştirdiğine inanıyor ve bütün dinlerin ortak amacının Allah’a tapmak olduğunu, ve bu açıdan kendi öğretilerinde, dini ilahi ile bunu gerçekleştirdiğini iddia ediyordu.
Hind racalarinim kızlarıyla evlenip Hinduların güvenini kazanmaya çalışan Ekber şah, Hindu öğretilerinin de öğrenmeye çalışmıştır.

Başkentte Fetihpur Sikri ibadet hanesini yaptırmış, sonradan sarayda Müslüman din adamlarını toplantılar için kabul etmeye başlamıştır. Pek çok Sünni ve Şii din adamlarını kabul etmiştir. Ancak bu toplantılar faydalı gibi görünse de arka planda büyük bir sinsilik yatmaktaydı. Çünkü din adamlarının farklı konularda tartışmasıyla, içlerindeki İslam dini konusundaki ayrılıkların tartışılmasına izin vermiş ve fikir ayrılıklarını benimsemiştir Ekber Şah. Bu sayede Müslümanlar din adamları arasında itilaf ve kırgınlığın yaşanmasını sağlamıştır.
Daha sonradan bu toplantıları Hindu ve Hristiyan Zerdüşt Din adamlarının da davet etmeye başlamıştır. Zamanın ehlisünnet büyüklerine karşı çıkması sonrasında Ekber Şah, 1580 lerden sonra Müslüman tebaaya büyük zulüm ve zorbalıklar yapmaya başlamıştır.

Daha sonra kendi gibi sapık düşüncelerin etkisinde kalan din adamı Ebü’l-Fadl aracılığıyla Zerdüşt gibi yaşamaya başlamıştır. 1580 lerden sonra adeta Tüm dinlerin yaşandığı sapıkça bir düzen içine girilmiştir. Ekber Şah sarayda sürekli Ateş yaktırıyor ateşe taptırıyor, güneş için zikir çektiriyor, güneşin Sanskrit dilindeki isimlerini Sabahları zikir çektirerek ayin yapıyordu.

Daha sonradan bölgeye gelen Portekizli işgalcilerin beraberinde getirdiği Cizvitli Hristiyan rahiplere, kilise açmalarına izin vermiş, İncil’in çevrilmesini emretmiştir. Hıristiyan dinini de inceleyen Ekber şah, sapık dinine yeni öğretiler ekleyerek tüm halkın  dini ilahiyi benimsemelerini istemiştir.
Ekber Şah Ayrıca bu yıllarda mehdilik iddiasında da bulunmuştur.

Saray çevresinde Ekber Şah yaranmak için bin kadar kişi yeni dine geçmiş, ancak halkta bir karşılık bulamamıştır. Özellikle mehdilik iddiasını güçlendirmek için önünde duran en büyük engel olan Müslümanları sindirmek için, komutanları aracılığıyla büyük zulümler ve kıyımlar yapan Ekber Şah’ın bu acımasız Tavrı, aynı dönemde yaşayan ve Ekber Şah’a karşı büyük mücadelede bulunan İmam Rabbani’nin eserlerinde geçmektedir.
Ekber Şah 1605 yılında yakalandığı dizanteri sonucu 22 gün yattıktan sonra acı içinde kıvranarak ölmüştür.

Onun ardından tahta çıkan Cihangir Şah, onun yarattığı bu sapık fikrin peşinden gitmemiş ve Ekber Şah’ın ölümüyle de bu düşünceler sona ermiştir.
Ekber Şah olumsuzluklarını yanında yaptığı olumlu işlerde olmuştur. Pek çok eser yaptırmış, Hindistan’da birliği sağlamıştır. Hindistan’da Hindulara uygulanan Cizye ve Mukaddes vergisini kaldırmış, Hinduların ve Müslümanların haklarını dengelenmiş, memur haklarına önem vermiş ve halkta memnunluk oluşturmuştur.

Hükümdarlığı döneminde özellikle Müslüman çevrelere büyük zararlar vermiştir. Hristiyanlar ise onunla katıldıkları toplantılarda Ekber Şah‘ın dini tartışmalar sırasında Haşhaş ve alkolün etkisinde olduğunu söylemişlerdir.

Ekber Şah 1582 de oluşturduğu şartların ve ortamın uygun olduğunu düşünerek sarayda hindular ve diğer Devlet Büyükleri ile yaptığı toplantıda İslam ve Hinduizm arasındaki anlaşmazlıkların toplumsal düşmanlık oluşturduğu, bunun topluma zarar verdiğini öne sürerek yeni bir din kurduğunu ve bu Dine Dini ilahi adını verdiğini ilan etmiştir.

Ekber Şah’ın sapık dininde İslam dininin içerisine pek çok dinden öge yerleştirmiştir. Et yemenin yasaklandığı bu sözde dinde sadece domuz ve kaplan eti yemek serbestti. Ayrıca Doktor onayı ile Şarap içmek sarhoş olmamak kaydıyla yine serbest maddelerden biriydi. Abdest almaya da gerek yoktu. Bu sözde yeni dininde güneşe ve ateşe tapılıyor, çeşitli daha sapıkça öğretiler içeriyordu. Brahmanlar, Ekber Şah’ın Hindulara karşı olumlu tutumu nedeniyle onu ilahi bir statüye koymuşlardır. Ayrıca Ekber Şah‘ın çevresinde bulunan yalaka Sözde Müslüman alimler, onu mehdilik ve zamanın imamı statüsüne koymuşlar, Hatta bu durum ilerleyerek Ekber Şah, Peygamber Efendimize olan düşmanlığı sebebiyle ordusunda bulunan Muhammed isimli komutanların isimlerini zorla değiştirmiştir. Kendini Allah’ın halifesi olarak görmekteydi. Bunun için sözde hadisler uydurulmuştur.
Bu yeni söz dedin de İslam bayramları yasaklanmış ve 14 Bayram ilan edilmiştir. Nevruz Bayramı oldukça büyük bir şölenle kutlanmaktadır.

Ekber Şah Ayrıca İslam dininin Bedevilerden geldiğini ve Babür gibi yüksek bir medeniyete uygun olmayacağını öne sürmüş, Bu nedenle sapıkça fikirlerini destekleme çabasına girmiştir. Ekber Şah Ayrıca Timur‘un soyundan geldiği için Osmanlı Devleti’ni hakir görmüş ve hükümdarlığı boyunca hiç bir iletişime geçmemiştir.

Ayrıca Ekber Şah, Bu dinleri dizayn ve  oluşturma çabaları, sözde hoşgörüsü sebebiyle İngilizlerin dikkatini çekmiş ve İngilizler, Onun fikirlerini destekleyerek kendi etkilerini ülkeye sokmaya başlamışlardır. Bu sayede ilk defa Hindistan‘ın ileride İngiliz sömürgesi haline gelmesini sağlayan gelişmeler Ekber Şah zamanında başlamıştır.