Düzlem Ayna Nedir?

Bir cismin veya noktanın düz bir aynada görünen şekline görüntü denir. Düzlem aynada görüntü, cismin tam simetriğidir. Yani cisim ve görüntünün, aynaya uzaklıkları ve boyları birbirine eşittir. Görüntü gerçek değildir, zahiridir. Çünkü aynanın içinde imiş gibi görünür. Zahiri görüntüyü bir ekran üzerine düşürmek mümkün değildir.

Düzlem-Ayna

Herhangi bir cismin görülebilmesi için, cisimden yayılan ışınların göze gelmesi gerekir. Cisimden çıkan ışınlar doğrudan göze gelirse cisim görülür. Eğer cisimden çıkan ışınlar, yansıma veya kırılma sonucu göze gelirse algılanana şey cismin görüntüsüdür.

Görüntünün Özellikleri

  • Noktasal bir cismin görüntüsü oluşması için en az iki ışın gereklidir.
  • Cisimden çıkan ışınlar optik düzeneklerde yansıdıktan veya kırıldıktan sonra kesiştikleri yerde görüntüleri oluşur.
  • Yansıyan veya kırılan ışınların kendileri kesişirse görüntü gerçek, uzantıları kesişirse görüntü zahiri olur.
  • Zahiri görüntüler her zaman görünen görüntülerdir. Gerçek görüntüler ise perde üzerine düşülerek değişik noktalardan görülebildiği gibi gerçek görüntüden göze gelen ışınlar nedeniyle de perde olmadan da görülebilir.

Düzlem Aynada Görüntü ve Özellikleri

  • Aynaya olan uzaklığı, cismin aynada olan uzaklığına eşittir.
  • Zahiridir.
  • Boyu, cismin boyuna eşittir.
  • Cisme göre sağlı solludur. Sağ elimiz, görüntümüzün sol elidir.
  • Aynaya göre simetridir.