Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Haftanın anlam ve önemini anlatan yazı / kompozisyon.

Kasım ayının ikinci pazartesinden başlamak üzere yurdumuzda tüm hafta boyunca Çocuk Kitapları Haftası kutlanır.

Uluslararasında her yıl kutlanması gelenek haline gelen Çocuk Kitapları Haftası’nın amacı; gelecek kuşaklara bilgili insanlar yetiştirerek, bugünün bilim ve teknolojisini geleceğe aktarmaktır. Nasıl ki bizler, beslenmeden yaşayamıyorsak, kitaplar olmadığı zaman da insanlar ve bilim gelişmez. İnsanların en iyi dostu ve arkadaşı kitaplardır. Onlar bize hava, su, ekmek kadar gereklidir.

Kitaplar insanların duyduklarını, düşündüklerini, bildiklerini kuşaktan kuşağa iletmesini sağlar. Uygarlığın gelişmesi, kitaplar sayesinde olmuştur. Kitapları vücudumuzun bir organı gibi korumalı ve saklamalıyız. Kitap okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini ilkokula başladığımız yıllarda hatta okula başlamadan kazanırız. Ne kadar çok kitap okursak, kitapları da o kadar çok severiz. Kitabı seven, kitaplarla içli dışlı olan insanlar, bilgili, kültürlü ve olgun insanlardır. Bu özelliklerini kitabı sevme alışkanlıklarıyla kazanmışlardır. Bu tür insanların, hayatı ve insanları daha güzel değerlendirdikleri açıkça ortadadır.

Kitaplar verdikleri bilgilere, yaşa ve mesleklere göre çeşitlere ayrılırlar. Her kitabın kendine özgü bir değeri vardır. Her değişik kitapta bizler ayrı ayrı dünyaları yaşarız. Bizden uzakta yaşayan insanların yaşantısını ve ülkelerini kitapları okuyarak öğreniriz. Yıllarca önce geçmiş olayları, tarihi kitaplardan okuruz.

Çocukların okudukları kitaplar büyüklerin kitaplarından farklıdır. Çocuk kitapları daha iri harflerle yazılır. Çocuklara iyi insan olmayı, çevresini ve diğer canlıları tatlı masallar halinde anlatır. Çocuklar bu kitapları severek okurlar, kitap sevgisini de böyle yavaş yavaş kazanırlar.

Dünyaca bilinen ilk kitap MÖ 2700 yılında eski Mısırlılar tarafından hazırlanmıştır. İlk kitaplar papirüs denilen kağıtlara elle yazılmıştır. Daha sonraları kağıdın elde edilmesiyle el yazması kitaplar yazılıp okunmuş ve matbaanın icadıyla da, bugünkü gibi kitaplar basılmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmıştır.

Bütün dünyada okuma zevkini yaymak için 1917 yılında ilk defa kitap haftası kutlanmış, daha sonraki yıllarda bu hafta bütün uluslararasında yaygınlaşarak kutlanmaya başlanmıştır. Yurdumuzda da kitap haftasını kutlama çalışmaları 1956 yılında resmen kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlamak üzere okullarda, radyo ve televizyonda, çeşitli iş yerlerinde kutlama programı hazırlanarak hafta boyunca kitaplar üzerinde konuşmalar yapılır, kitap sergileri açılır.

Her konuda bizlere yardımcı olan kitabı tüm insanlara ulaştırmak amacıyla 1973 yılı Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan UNESCO tarafından “Dünya Kitap Yılı” ilan edilmiştir.

Kitaplar okulda, eğitim öğretimimize çok yardımlar sağlamaktadır. Her aradığımız bilgiyi, cevabını bilemediğimiz soruların cevaplarını kitaplarda buluruz. Kitaplar ruhumuzun ve beynimizin besinleridir. Ama sadece para kazanmak amacıyla yazılan yaşımıza, sosyal durumumuza uygun düşmeyen bazı kitaplar ise bizlere yarar yerine zarar verirler. Okuyacağımız kitapları büyüklerimizin ve öğretmenlerimizin önerilerine uyarak seçmeli, bu tür kitapların bizler için en değerli hazine ve arkadaşlar olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.