Drenaj nedir? Drenaj çeşitleri nelerdir?

Drenaj

Drenaj Nedir?   

Binanın dışından zemine sızan suların veya yer altı sularının bina alt yapı elemanlarına zarar vermeden uzaklaştırılması için yapılan kanallara drenaj denir.

İnşaat Sektöründe

Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca kil gibi su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir. Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşası yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

Drenaj Çeşitleri

Drenaj tanzim ediliş yerine göre dış ve olmak üzere iki şekilde yapılır.

A-) Dış Drenaj

Binanın alt yapı elemanlarına zarar verebilecek yeraltı ve sızan suları binanın dışında ve çevresinde toplayarak uzaklaştırmak için yapılan drenaj çeşididir. Binayı çevrelediğinden bu drenaja çevre drenajı da denir.

B-) İç Drenaj

Yeraltı sularının binanın alt yapı elemanlarına etkisini önlemek üzere binanın içinde drenaj kuyusu yapılır. Kuyu çoğunlukla binanın tabanından gelecek suyu bir yerde topladığından merkezi drenaj adı da verilir.

Genelde bu kuyu binanın merdiven yuvası, asansör boşluğu veya tesisat bacası olarak bırakılan kısımda düşünülür. En alt bodrum döşemesinden en az iki metre derinlikte düzenlenir.