dikdortgenler_prizmasi

H = a.b.c
(a en, b boy, c yükseklik)
(kibrit kutusu)

örnek: Boyutları 3cm, 4cm, 5cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulunuz.
H= 3.4.5= 60 cm3