Dikdörtgenler nasıl isimlendirilir? 4. sınıf Dikdörtgenin isimlendirilmesi konusu kısa özeti.

Dikdörtgenin İsimlendirilmesi

• Köşeler büyük harfle belirtilir.
• Komşu köşeler sırayla takip edilerek isimlendirilir.
• Köşelerin alfabetik sıraya uygun isimlendirilmesi gerekmez.
• Dikdörtgen isimlendirilirken dört köşenin adı sırayla yazılır.
• Dikdörtgenin kenarları birer doğru parçasıdır. Bunlar iki ucun harfleri sırayla yazılıp üzerine — işareti veya [ ] sembolleri konularak isimlendirilir.
• Bir kenarının uzunluğu \displaystyle \left| {} \right| sembolü kullanılarak gösterilir.

dikdortgen

*KLMN dikdörtgeni olarak isimlendirilir.
*KLMN dikdörtgeninin [KL] , [LM], [MN] ve [NK] kenarları vardır.
*Bu kenarlar kllmmn ve nk şeklinde de gösterilebilir.
*Örneğin [KL] kenarının uzunluğunu belirtmemiz gerektiğinde kl = 3 cm şeklinde belirtiriz.