Çözünme

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, homojen karışım oluşturması olayına çözünme denir.

Çözelti

Çözünmeden elde edilen karışıma ise çözelti denir. Veya başka bir şekilde söylersek birden fazla kimyasal maddenin rastgele bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma Çözelti denir.

Çözücü

Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden çok olanına çözücü denir. Bilinen en iyi çözücü sudur. Katı, sıvı ve gaz maddelerin çoğunluğu suda çözünürler.

Çözünen

Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden az olanına çözünen denir.
Doğada birçok çözücü ve çözünen madde vardır.

Çözelti Türleri Nelerdir?

1 – Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler
2 – Çözünen madde miktarına göre çözeltiler
3 – Çözücünün fiziksel haline göre (katı, sıvı, gaz durumuna göre) çözeltiler

Çözeltilerin Özellikleri Nelerdir?

Erime

Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmesi olayına Erime denir.

Donma

Sıvı bir maddenin ısı enerjisi vererek katı hale dönüşmesi olayına donma denir.

Buharlaşma

Sıvı maddelerin çevreden aldığı ısı sonucunda, sıvıyı oluşturan taneciklerin kinetik enerjilerinin artmasıyla hal değiştirmesine Buharlaşma denir.

Yoğunlaşma

Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir.

Yoğunlaşma Sıcaklığı

Yoğunlaşmanın meydana geldiği sıcaklığa ise yoğunlaşma sıcaklığı denir.