Çöktürme nedir? Çöktürme örnekleri nelerdir?

Homojen karışımların ayrılması, bileşenlerin birbirinden ayırt edilememesinden dolayı heterojen karışımlara göre daha zordur. Bu yüzden bazı ayırma yöntemlerinde homojen karışımı oluşturan bileşenlerden biri veya birkaçı çeşitli maddelerle tepkimeye sokularak belirgin duruma getirilir. Genellikle kullanılan kimyasal tepkime, çözünme-çöktürme tepkimesidir ve tepkime sonunda bir çökelek oluşur.

Çökelek, tepkime sonucunda oluşan ve çözücüde çözünmeyen katı haldeki maddedir. Katı haldeki maddelerin yoğunlukları genellikle sıvılardan daha büyüktür. Dolayısıyla oluşan bu katı haldeki madde tepkimenin gerçekleştiği kabın dip kısmında birikir, yani çöker. Bu olaya ÇÖKTÜRME denir.

Çöktürme, sanayide sık kullanılan bir yöntemdir. Örneğin suyun arıtılmasında, içme suyundan demir iyonlarının uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfat iyonlarının arıtılmasında çöktürme yöntemi kullanılır. Laboratuarlarda çöktürme yöntemi faklı şekillerde uygulanabilir. Örneğin çöktürme işlemi, oluşan çökelek büyük taneciklere sahipse, beherglaslarda, küçük taneciklere sahipse, santrifüj tüpünde yapılır. Bu tüp, santrifüj cihazına yerleştirilerek hızlı bir şekilde belli bir merkez etrafından döndürülür. Bu sırada katı haldeki madde tüpün dip kısmında toplanır ve çökmenin tam olması sağlanır. Santrifüjle ayırma, özellikle hastanelerde kan sayımının yapıldığı laboratuarlarda uygulanmaktadır.