İnsanın cinle, cinlerin insanlarla evlenmeleri mümkün gibi gözükmekle beraber ulemanın ekserisi bu durumu hoş görmez. İmam Hasan, Katade, İshak ve Hakem gibi alimler de cinlerle evliliği sakıncalı bulan İslam büyüklerindendir. Delil olarak da Rum suresi 21. ayette; insanların kendi cinsinden olan kadınlarla evlenip muhabbet tesis ettiklerini ve bu sebeple kendilerine büyük bir lütufta bulunduğunu beyan gösterdiler.

“İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi O’nun varlığının belgelerindendir.”

Buna duruma göre bu tip evlilikler yaşanırsa çiftler arasında uyum mümkün olamaz zira cinsleri değişiktir. Evlenmenin hikmeti kalmaz. Çiftler arasında huzur ve sevginin gerçekleşmesi mümkün olamaz. Nitekim Zuhri’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz, cinlerle evlenmeyi yasaklamıştır. Bu hadis, mürseldir.