ÇEVREBİLİM

Çevrebilim; bitkilerin, hayvanların ve insanların doğal ortamlarında nasıl birlikte yaşadıklarını ve ne şekilde birbirlerini etkilediklerini inceler.

BESİN ZİNCİRİ

Her organizmanın beslendiği bir beslenme zinciri vardır ve enerji sıralamada bir önce gelen seviyeden elde edilir. Çevrebilimciler, bir zincirde yer alan bitki ve hayvanları enerjiyi elde ediş biçimlerine göre, gruplara ayırmışlardır. Bitkiler enerji üreticileridir ve gelişimini sürdürmek için güneş enerjisini kullanırlar. Hayvanlar tüketicidirler ve enerjiyi bitkileri ya da diğer hayvanları yiyerek elde ederler.

Her bitki ve hayvanın; besin, enerji ve artıkların yok edilebileceği bir çevrime ihtiyacı vardır. Bu çevrim sayesinde, diğer bitki ve hayvanlarla bir bağ oluşturulur. Çevrebilimciler, bitkilerin ve hayvanların, bu çevrim sayesinde nasıl birbirlerine bağlandıklarını araştırır.

BİRBİRİNE ZİNCİRLENMEK

Bütün canlıların enerjiye ihtiyacı nardır. Bitkiler, topraktaki, havadaki ve sudaki maddeleri, besine dönüştürmek için Güneş’ten aldıkları ışık enerjisini kullanır. Böcekler bitkileri yer; balıklar, kuşlar ve diğer hayvanlar ise böcekleri yer. Bu şekilde; enerji, bir besin zinciri boyunca geçiş yapar. Canlılar öldüğünde, vücutları bozulur ve açığa çıkan besinler toprağa geri dönerek, süreci yeniden başlatır.

cevrebilim

EKOSİSTEMLER

Bir ekosistem; hava, toprak, iklim ve diğer cansız şeylerle birlikte, belli bir bölgede yaşayan bitkiler ve hayvanlardan meydana gelir. Bir orman ekosisteme örnektir ama daha çok vardır.

Bir ekosistem gölcük kadar küçük olabileceği gibi okyanus kadar büyük de olabilir.

İNSAN MÜDAHALESİ

İnsanlar, bütün ekosistemlerin en büyüğünün (dünyanın) parçalarıdır. İnsanların bazı eylemleri bütün bir gezegeni etkiler. Örneğin; bir yağmur ormanının kesilmesi bitkileri ve hayvanları ortadan kaldıracaktır. İnsanların ve diğer yaşam biçimlerinin ihtiyacı olan oksijeni üreten ağaçların yok olmasıyla, dünyanın oksijen arzı etkilenecektir.

GRİ SİNCAP İSTİLASI

Yabancı topraklara ait hayvanların ya da bitkilerin, başka bir ekolojik bölgeye getirilmelerinin de zararlı etkileri vardır. Kuzey Amerika’dan İngiltere’ye getirilen gri sincaplar nedeniyle, yerli kırmızı sincaplar, birçok bölgede, besin zincirinin dışında kalmışlardır.