Canlılık Nedir?

Düşünürler ve bilim adamları uzun bir süredir canlılığın ne olduğu sorusuyla ilgileniyorlar. Ancak canlılarla cansızları kesin bir çizgiyle birbirinden ayırabilmek çok güç. Ama canlıların kimi ortak özellikleri var.

firavun-inciri***Firavun inciri bitkisinin gövdesinden alınan şu enine kesite birlikte bakalım mı? Bu kesitte de gördüğümüz gibi canlılar karmaşık düzenlemelere sahip. Bu gövde kesiti, farklı atomların moleküller, moleküllerinse karmaşık yapılar halinde düzenlenişinin bir örneğidir.

***Canlılar kimyasal yapılarını belirli bir dengede tutmaya çalışırlar. Dış ortamla madde alışverişi yaparlar. Bu nedenle kendi iç düzenlerini koruma yönünde özellikler geliştirmişlerdir. Bu mikroskobik su hayvancığının da çevresindeki değişmelerden etkilenen bir kimyasal yapısı vardır.

kartal***Canlılar çevreden çoğunlukla besin şeklinde enerji alırlar. Aldıkları bu enerjiyi başka enerji biçimlerine dönüştürürler, işte bu kartal, bedeninde depolamış olduğu kimyasal enerjiyi bir balığı yakalamak için gereken hareket enerjisine çevirmiştir. Balığı sindirdikten sonra, balığın bedeninde depolanmış kimyasal enerji de kartalın kullanımı için hazır olacaktır.

***Canlılar, çoğalırlar. İlkbaharın simgesi olan çiçekler, bitkilerin çoğunda bu işi yaparlar. Daha doğrusu çoğalmayı sağlayan yapılar olarak iş görürler.

***Canlılar büyürler ve gelişirler. Yumurta bir hücredir. Döllenmiş yumurtadan bir fil, bir ağaç ya da bu zebra oluşur.

***Canlılar uyarılara tepki verirler. Bu balık, denizanasının uzantılarına dokunduğunda, denizanası çok kısa süre içinde balığın bedenine felç edici bir madde verir, böylece tepkisini gösterir.

***Canlılar uyum sağlar. Örneğin, köstebekler toprak altında kazdıkları tünellerde yaşarlar. Gözleri çok az görür, ön pençeleri toprağı kazmaya uygun biçim almıştır. Burunları, solucanları ve başka küçük canlıları yakalamaya uygun olarak gelişmiştir.