Büyük Buhran (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı) nedir? Büyük buhran ne zaman başlamış, nasıl bitmiştir, etkileri nelerdir? Büyük buhran hakkında bilgi.

buyuk-buhran

BÜYÜK BUHRAN

Büyük Buhran, ekonomi ve ticarette, dünya genelinde krizdi. Kriz, 1929 yılında Amerika başlamış ve 1930’lara kadar sürmüştür.

1930’larda uluslararası ticaret göçmüş, iş yerleri kapanmış ve milyonlarca insan tasarruflarını ve işlerini kaybetmişlerdi. Dünya genelinde yaşanan bu kriz, Büyük Buhran olarak bilinmektedir.

NEDENLERİ

Problem 1. Dünya Savaşı’ndan (1914-18) sonra adı. Savaşı kaybeden Almanya, zafer elde eden müttefiklere ödediği savaş tazminatları yüzünden iflas etmişti. Alman parası değeri yitirince, Almanların çoğu bütün tasarruflarını yitirmiş oldular. Almanya’da da, komünist Rusya’da olduğu gibi bir devrimin gerçekleşmesinden korkuluyordu.

SAVAŞTAN EVE DÖNÜŞ

İngiltere, Fransa ve Amerika’daki fabrikalar barış zamanı ticaretine uyum sağlamaya çabalıyordu. Milyonlarca asker eve dönmüş ve iş arıyordu. Ücret kesintisi talep eden işverenlere karşı, işçi sendikaları grev ilan etti. İngiltere’deki ilk Genel Grev 1926’da oldu.

Gıda fiyatları o kadar çok düştü ki; çoğu çiftçi iflas ederek topraklarını terk etti.

İFLAS

1929’da Amerika’nın finans piyasası, çılgınca yapılan bir alım periyodundan sonra iflas etti. Fiyatı hızla düşen hisse senetleri, yatırımcılarını iflas ettirdi. Bankalar ve iş yerleri kapandı. Borsanın iflası, dünyadaki para piyasalarını da etkilemişti. Dünya ticareti düştü. Büyük Buhran başlamıştı.

BUHRANIN ETKİLERİ

Büyük Buhran’ın izleri 1930’lara kadar sürdü. İşsizler dağıtılan gıda ve elbise kuyruklarına giriyorlardı. Evini kaybedenler caddelerde geziniyor, dileniyor ya da iş arıyordu. Amerika’da; susuzluk ve toz fırtınası yüzünden çiftçiler de sefil olmuştu.

KURAKLIKTAN KAÇMAK

1930’da Oklahama’da kuraklık, buğday yetiştirmek üzere sürülen toprakları ve geniş otlak alanları perişan etmişti. 1933’lerde toprak toza dönüşmüş, çiftlikler kullanılmaz duruma gelmişti. Fakirleşen binlerce insan iş bulmak umuduyla topraklarını terk ederek Kaliforniya’ya yada başka yerlere gitti. 1940’larda topraklar yeniden yeşerdi.