Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojinin günümüzdeki önemi nedir? Biyoteknolojinin uygulamaları nelerdir?

Biyoteknoloji-Nedir

Biyoteknoloji Nedir?

Mühendislik bilgisi ve teknolojinin tıp veya biyoloji bilimine uygulanmasına biyoteknoloji denir.

Biyoteknolojik yöntemler genellikle gıda sanayi ve sağlık hizmetlerinde kullanılır. Biyoteknoloji tıp, veteriner hekimliği, zooloji, arkeoloji, ekoloji vb. bilim dallarıyla ortak çalışır.

Biyoteknolojinin Günümüzdeki Önemi

Evimize, işimize veya okulumuza giderken, gürültü, çarpık kentleşme, nüfus artışı, hava kirliliği, su kirliliği, ozon tabakasındaki incelmenin artması gibi birçok sorunun bizi ve geleceğimizi tehdit ettiğini hemen hemen her gün birebir yaşarız. Belki, pek çoğumuz aşırı artan nüfusla birlikte her geçen gün yeşil bitki örtüsünün, temiz ve içilebilir suyun, besinin, sağlık düzeyinin azaldığının farkındayız. Bu durum karşısında gelecekte istenilen düzeyde yaşam koşullarının sağlanması mümkün müdür?

Canlıya ait bütün genetik bilgileri depolayıp nesilden nesile aktarılmasını sağlayan molekül DNA’dır. DNA’daki genetik şifrenin RNA diline çevrilmesi mRNA ile olur. Bu şekilde DNA’daki genetik şifrenin RNA dilinde yazılımı ile kopyası elde edilmiş olur. Daha sonra bu kopya okunarak aminoasit zincirleri oluşur. Canlılar arasında oluşan bu amino asit zincirinin sayısı, sırası, dizilişi, çeşidi farklıdır. Bu şekilde canlının karakterlerinin dışa yansıması olan fenotip özellikleri oluşur.

Fakat, bu çözümlerin üretilmesinde karşımıza çıkan en büyük sorun canlıların genetik şifrelerini ortaya çıkaran gen haritalarının henüz tam olarak elde edilememiş olmasıdır. Bugün hâla bilim adamları canlıların gen haritaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Biyoteknolojinin Uygulamaları

  • İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi
  • Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi
  • Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak, tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması
  • Yeni sebze ve meyve üretimi
  • İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesi
  • Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi.
  • İnsanın zarar görmüş veya işlevini kaybetmiş organ ve dokularının değiştirilmesi için yapay organ ve doku üretimi