sosyal-bilimler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

Bilim; tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgiler topluluğuna verilen addır. İnsanoğlu geçmişten günümüze pek çok konuda bilimsel çalışma yapma gereği duymuştur.

Bilimsel araştırma; insanın sahip olduğu bilgileri artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için sistemli olarak verileri toplama ve toplanan verileri analiz etme sürecidir.

Bu süreçte bilim adamları, herhangi bir konuyu ve olguyu açıklayabilmek veya kestirebilmek için “KURAM” denilen ilkeler bütününden yararlanır. Her bilim adamı, araştırma yapacağı alan doğrultusunda çalışmalarını planlı ve kararlı bir şekilde sürdürür. Bilindiği üzere çok çeşitli bilim dalları vardır. Bu dallar genel olarak; Fen Bilimleri ve Sosyal (Toplumsal) Bilimler olarak iki grupta toplanabilir. Özellikle bilim tarihi incelendiğinde Fen Bilimleri alanında yapılan çalışmaların Sosyal Bilimlerdeki çalışmalardan daha çok eskilere dayandığı görülmektedir.

Toplumsal olayları ve insanların toplumsal yönlerini inceleyen Sosyal Bilimler içerisinde; antropoloji, eğitim, ekonomi, psikoloji, siyaset bilimi, tarih, coğrafya ve sosyoloji gibi alanlar yer almaktadır. Seçilen alan ne olursa olsun, yapılacak araştırmalarda takip edilmesi gereken bir takım yöntemler bulunmaktadır.

Bilimsel araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmaların daha hızlı ve verimli olmasını sağlamaktadır.

Bilimsel araştırma sürecinde takip edilmesi gereken aşamalar nelerdir?

1. Araştırma konusunun belirlenmesi: İlk yapılması gereken aşamadır. İlgi duyulan, merak edilen bir olay veya sorun seçilerek araştırmaya başlanır.

2. Araştırma amacının, probleminin belirlenmesi: Bu aşamada araştırılmak istenen konuyla ilgili problem ortaya konur.

3. Araştırma ile ilgili hipotez ve varsayımların belirlenmesi: Hipotez; araştırılacak konularla ilgili yanıtı aranacak sorulara verilen addır. Varsayım ise; bir probleme konulan geçici çözüme denmektedir.

4. Kaynak taraması yapılması: Bu aşamada belirlenen konu üzerine araştırma yaparak, değişik kaynaklardan bilgi toplamak ve elde edilen verileri doğru analiz yapabilmek amaçlanmalıdır.