bazalt

Az çok koyu renkte, tok bir çeşit yanardağ kayasıdır. Yeryüzünün bazı bölgelerinde çok geniş alanlar kaplar. Arktika bölgeleri, Hindistan, Güney Amerika’da, Parana Havzası, Kuzey Amerika’da Columbia Nehri civarında çok bazalt bulunur. Hindistan’daki Dekken Yaylası’nı örten bazaltlar 300.000 kilometre karelik geniş bir alana yayılmıştır. Memleketimizin bazı volkan bölgelerinde de, Boyabat, Kula, Siverek, Tokat, Ünye gibi yerlerde bazaltlar önemli bir yer kaplar.

Bazalt sert ve dayanıklı bir taş olduğu için yapı taşı, köprü malzemesi, kaldırım taşı olarak kullanılır. Sütunlara ayrılabilmesi bu taşın hem çıkartılmasını, hem de kullanılmasını çok kolaylaştırır. Ezilmeye karşı da dayanıklı olması dolayısı ile eskiden değirmentaşı olarak da kullanılırdı.