BAYSUNGUR MİRZA (1397 – 1433)

Timur’un torunu ve İmparator Şahruh’un ikinci oğlu olan büyük Türk sanat adamıdır. Herat’ta doğdu. 1414’te Batı Horasan ve Esterabat umumî valiliğine getirildi. 1417′ de İmparatorluk yüksek şurasına üye tayin edildi. 1431’de eski valiliğine iade olundu. Babası Sultan Şahruh’un başkent Herat’tan ayrıldığı bütün zamanlarda ona naiplik etti. Sanat tarihinde «Baysungur Akademisi» olarak anılan büyük topluluğu kurarak, çağının en ünlü sanat adamlarını burada birleştirdi.

Baysungur Mirza, en büyük hattatlardan sayılır. Şaheseri, Meşhet’te annesi Impara-toriçe Gevherşad Hatun’un yaptırdığı büyük camideki sülüs yazılardır. Ressam, edebiyat uzmanı ve şair olarak da pek büyük bir başarı göstermiş, «Herat Rönesansı» denilen hareketin gerçek öncüsü olmuştur. İdare adamı olarak da başarılıdır. Fazla içkiden babasının sağlığında 36 yaşında ölerek Herat’ta Gevherşad Hatun medresesine gömülmüştür. Oğullarından Alâüddevle ve Babur Mirzala’r, imparatorluk tahtına geçmişlerdir.