Dünyanın en derin gölü olan baykal Gölü ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin verildiği yazımız.

baykal-golu

Dünyanın en derin gölüdür. Doğu Sibirya’da Moğolistan’ın hemen kuzeyinde bulunan göl, dar bir şerit halinde kuzey-doğu, güney-batı doğrultusunda uzanır. En derin yeri 1.741 metredir. Yüzölçümü 33.000 kilometrekaredir. Denizden yüksekliği 462 metre olan Baykal Gölü’nde, büyük derinliği sayesinde, Hazar Denizi’nden daha çok su bulunur.

Baykal Gölü’nün batısında Baykal Dağları vardır. Göle dökülen en önemli nehir Selenga’dır. Kuzeyden Yukarı Angara ve Barguzin nehirleri dökülür. Gölün fazla suları Angara nehri vasıtası ile Yenisey’e akar.

Baykal Gölü balık bakımından zengin olduğu gibi burada Kuzey Buz Denizi’ndekilere benzeyen foklar da yaşar.

Göl, kışın buz tutar ve mayıs başına kadar buzlar altında kalır. Kalınlığı bir metreyi geçen bu buz tabakasının üstünden kışın kara taşıtları işler.

Baykal Gölü’nün çevresi çok dağlık olduğundan gölün etrafında önemli yerleşme merkezleri kurulmamıştır. Ancak, deltalarda yerleşilmiştir. Transsibirya demiryolu üzerinde de kasabalar vardır. Bu yol Baykal Gölü’nün güney kesimini çepçevre dolaşır.

Baykal Gölü’ne Orta Asya Türkçesinde «Baykul» yahut «Bayköl» (= zengin göl), Moğolcada «Dalay-Nor» (= kutsal deniz) denir.