bayburt-kalesi-2

BAYBURT KALESİ. — Bayburt’un kuzeyinde yükselen kayaların üzerine kurulmuştur. Sûrlarının yüksekliği 30 metreyi bulur. Dış surlarındaki burçlarda, mor ve mavi çiniler kullanılmıştır.

Kalenin iki kapısı vardır. Bu kapılardan biri, bahçelerin bulunduğu doğu tarafına açılır. Üç kat yapılmış olan bu kapı «Demirkapı» diye anılır. Batıya bakan ikinci kapı «Nöbethane Kapısı» adını taşır.

Bayburt Kalesi’nin ilk olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Yalnız, Bizanslılar zamanında İmparator İustinianus tarafından onarılıp kuvvetlendirildiği, belli başlı askerî bölgelerden biri haline getirildiği anlaşılmaktadır. Sûrlarındaki birçok kitabelerden anlaşıldığına göre, Bayburt Kalesi Erzurum meliki Mugisiddin Tuğrul Şah tarafından, yeniden yapılırcasına baştan başa onarılmıştır. Böylece şehir, Trabzon Krallığı’na karşı, zapt edilemez bir hale getirilmiştir, Kale Kanunî Sultan Süleyman zamanında esaslı bir tamir görmüştür. Fakat 1828’de Rus istilâsı sırasında yine tahrip edilmiştir.

bayburt-kalesi bayburt-kalesi-1