batisfer

Denizin derinliklerini incelemekte kullanılan çelik kürelere «batisfer» denir. Ağırlıkları iki ton kadar olur. Çapları da bir buçuk metre kadardır. Batisferin penceresi eritilmiş kalın kuvarstan yapılır. Böylece, herhangi bir kırılma tehlikesi olmadan dışarısının görülmesi sağlanır.

Batisfer bir gemiden sağlam çelik bir kablo ile denize indirilir. İçindeki havanın oksijen tankları yardımı ile daima temiz kalması sağlanır. Ayrıca, başka bir kablo ile de batisfere elektrik verilir. Batisfer, telefonla ana gemiye bağlıdır. 1.000 metre derinliğe inince yüzünün her santimetre karesine 2.000 kilodan fazla basınç düşer.

İlk batisfer 1930’da Amerikalı bilgin William Beebe tarafından yapılmıştır. Aynı amaç ile kullanılan başka çeşit bir dalma vasıtasına ela «batiskaf» denilir.