babil_asma_bahceleri

Babil’i tarif edebilmek için en eski tarihçilerden Herodot, MÖ. 450 yıllarında; “Babil yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar” sözlerini kullanmıştır.

Heredot’un bilgilerine göre; şehrin dış duvarlarının uzunluğu 80 km, kalınlığı ise 25 metredir. Yükseklikleri ise 97 metredir ve 4 atlı arabanın rahatlıkla gezebileceği formdadır. Duvarlardan içeri girildiğinde ise som altından yapılmış devasa heykeller, kaleler ve tapınaklar karşımıza çıkıyor.

Şehrin merkezinde çok meşhur Babil Kulesi yer alıyor. Kulenin yapılma amacı tanrı Marduk’a ulaşmak ve cennete gitmek. Kulenin üst kısmının göğe ulaştığı söylenmektedir.

Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili günümüz kaynaklarında yeterince bilgi olmaması sebebiyle, bu yapının aslında gerçek olmadığı sadece şiirsel bir eser olduğu yönünde tartışmalar bulunmaktadır. Bu yapıya dair bugüne kadar hiçbir arkeolojik bulguya ulaşılmamıştır. Ancak Fırat Nehri’nin altında Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili arkeolojik delillere ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.

Babil’in Asma Bahçeleri Nerededir?

Babil’in Asma Bahçeleri’nin yeri hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak Babil şehri günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu topraklarını kapsayan Mezopotamya adı verilen bölgede yer almaktadır.

Babil’in Asma Bahçeleri’nin Tarihçesi

M.Ö 605 yılından itibaren Babil’e 43 yıl hükmeden kral Nebuchadnezzar tarafından inşa ettirilmiştir. Bu bilgi kadar güçlü olmayan bir başka bilgiye göre de M.Ö 810 yılından sonra 5 yıl Babil’e hükmeden Asur kraliçesi Semiramis tarafından inşa ettirildiği rivayetler arasındadır.

Asma bahçeleri, ünlü kral Neburchadnezzar’ın memleket hasreti çeken karısı Amyitis için yaptırılmıştır. Medes kralının kızı olan Amyitis’in evlenmeden önce yaşadığı ülke, yemyeşil, engebeli bir ülkeydi. Bu özellikleri yaşatmak bakımından asma bahçeleri inşa edildi. Mezopotamya’ya gelin olarak gelen Amyitis, bu dümdüz ve sıcak ortamdan sıkılmış ve depresyona girmiş. Kralda karısının bu halini görünce üzülmüş ve onu neşelendirmek adına onun memleketine benzer bir yer inşa etmek istemiş. Büyük büyük teraslar ve teraslardan akan sular, yapay olarak hazırlanmış dağlar yaptırmıştır.

Babil’in Asma Bahçeleri’nin Mimarisi

MÖ. ilk yüzyılda Yunan coğrafyacı Strabo’nun anlatımına göre, bahçeler birbirlerinin üzerinde yer alan ve bu şekilde yükselen kübik şekildeki direklerden meydana geliyordu. İçleri ise çukurdu ve ileride ağaç ve bitki yetiştirilebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Bahçelerin kubbeleri, sütunları asfalttan ve pişmiş tuğladan yapılmıştır. Üst katlarda kalan bahçelerin sulanması için Fırat nehrinden su alınması gerekiyordu. Bu da zengin pompa sistemleri ile sağlanmıştı. Bir başka Yunanlı bilim insanı, tarihçi Diodorus’a göre bu bahçeler, 120 metre uzunlukta ve genişlikte, yüksekliği ise 25 metredeydi.

Ninova topraklarındaki Asurbanipal kitaplığında yer alan çivi yazısı tabletlerdeki bilgilere göre Babil şehrinde yüzlerce sığınak bulunuyordu. Sığınakların 53 tanesi büyük boyutlarda, 650 tanesi de küçük yapılardadır. Ayrıca 360 sunak, 2 tane ayin yolu, 24 tane büyük yapıda caddeler, 3 tane de kanal vardır. Şehrin yapısı dörtgen bir plana göre kurulmuştur. Şehrin çevresi hem içeride hem dışarıda olmak üzere büyük surlarla çevrilidir. Surların dış tarafında ise su ile dolu hendekler vardır.

Babil’in Yok Oluşu

Çeşitli istilalar sonrasında tahribat alan Babil, son olarak Pers Kralı Keyhüsrev’in Babil topraklarını fethetmesi sonucunda iyice yok olmaya başlamıştır. MS. 5. ve 6. yüzyılda tamamen kumlara gömülmüştür. Sonrasında ise geriye sadece bir kum dağı kalmıştır. Kum yığını altında kalan asma bahçeleri ve şehrin kalıntıları, 20.yy da yapılan arkeolojik kazılarda bulunabilmiştir.

Kazılarla bazı parçalar bulunmuş olsa da günümüzde kesin bilgiler ve izler yoktur. Kazılara katılan araştırmacılar Babil Sarayı’nın kuzeydoğusunda kalan bölgede bazı temel ve tonozlar bulmuşlardır. Bu kalıntıların Asma Bahçelerine ait olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur ve araştırmalar devam etmektedir. Bahçelerin nasıl göründüğü ile ilgili bilgilerde eski yüzyıllarda yapılan tariflerle sınırlıdır. Aslında varlığı da efsane halindedir. Günümüzde elimizde sadece yapılan tanımlamalara göre çizilmiş görseller bulunmaktadır ve bunlarda birbirinden farklıdır.