Ay’ın dünya’ya olan uzaklığı ne kadardır?

Ay’ın-Dünya’ya-Olan-Uzaklığı

Dünya ile ay arasındaki ortalama uzaklık: 384.400 kilometredir.

Ay yörüngesinin elips biçiminde olmasından ötürü, bu uzaklık %11 kadar bir farklılık gösterir ve 363.000 kilometre 406.000 kilometre arasında değişir.

Ay’ın dünyaya en yakın olduğu noktaya yerberi noktası bu uzaklık; 363.000 kilometredir.  En uzak olduğu noktaya da yeröte noktası, adı verilir. Bu uzaklık ise 406.000 km’dir.

Ay’ın yerberi noktasından ard arda iki geçişi arasındaki süre 27,555 gün dür. Bu süre ayrıksı ay olarak adlandırılır.