Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi hakkında genel bilgiler.

Avrupa-KonseyiAvrupa Konseyi

Avrupa Konseyi (Council of Europe), 1949 yılından beri toplanan, Avrupa çapında başta hukuk ve insan haklarının korunması, eğitim, kültür alanlarında anlaşmalar kabul eden, hükümetler arası bir kuruluştur.

Avrupa Birliğinden faklı bir örgütlenmedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyine bağlıdır. Avrupa Konseyine bağlıdır. Avrupa Konseyine Beyaz Rusya hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir. Avrupa Konseyinin Avrupa Birliği ile karıştırılmasının en önemli sebebi olan Avrupa bayrağı, esasında Avrupa Konseyine aittir. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi’nin izniyle aynı Avrupa bayrağını kullanmaktadır.

Avrupa Konseyi’nin çalışma alanları insan hakları, medya, hukuki iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınır ötesi iş birliği, çevre ve bölgesel planlamadır.

Avrupa Konseyi 10 ülke tarafından kurulmuştur. Bu Ülkerler; Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İtalya, İsveç, Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık merkezi Strasbourg’dur. Kurulduğunda 10 ülkeden oluşa Avrupa Konseyi, şimdi 47 ülke bulunmaktadır.

Bilgi: Avrupa Konseyi, Avrupa birliği ile herhangi bir organik bağı bulunmayan, ayrı bir uluslararası teşkilattır.