Ateizm (Tanrıtanımazlık) nedir? Ateizm (Tanrıtanımazlık) hakkında bilgiler.

Ateizm-TanrıtanımazlıkAteizm; Tanrı’ya inanmamak, onun varlığını kabul etmemek demektir. Ateizm sadece Tanrı’yı değil bütün manevi varlıkları ve diğer metafizik inançları da reddeder. Manevi varlıklar, cennet, cehennem, ahret vb. ilahi dinlerin temeli olduğu için ateizmin ve ateistlerin bunları kabul etmesi de söz konusu değildir.

Ateizmi savunan düşünürler, Tanrı’nın varlığı konusunda ileri sürülen delillerin doğruluğunun test edilemediğini, sınanmadığını belirtirler. Dolayısıyla varlığı kanıtlamadığı için Tanrı’nın olmadığını iddia ederler. Ona inanmanı mantıksız olduğunu savunurlar.

Ateistler Tanrı’nın olmadığına dair çeşitli deliller ileri sürerler. Örneğin onlar, dünyada çok kötülük olduğunu söyleyerek şayet tanrı olsaydı bunları engellerdir, derler. Onların bu konuyla ilgili başka bir iddiası da şöyledir: İlk çağlardan başlayarak insanlar çeşitli sıkıntılardan, yaşadıkları sorunlardan, korkularından kurtulabilmek için yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı duymuşlardır. Ancak insanlık zamanla gelişmiş, olgunlaşmış, bu düşüncenin gereksizliğini anlamıştır. İşte ateistler bu gibi gerekçeler ileri sürerek Tanrı’nın olmadığını savunurlar. Vahye dayanmayan birçok inanç türü vardır. Ateizm, politeizm, satanizm bunlara örnek olarak verilebilir.

İslama göre şeytan Allah’ın emirlerine karşı gelmiş, kibirlenmiş kendini büyük göstererek isyan etmiştir. Böylece o kafirlerden olmuştur. Allah’ın huzurundan kovulmuş, insanları kötülüklere, bozgunculuk ve inkarcılığa yönlendirmek için ant içmiştir. Her Müslüman bu gerçeğin bilincinde olmalı, şeytanın kötülüklerinden kaçınmalıdır. Yüce Allah “O, size ancak kötülüğü, çirkini… emreder?” buyurarak bizlere bu konuda öğüt verir.