Atatürk, yaşadığı hayat boyunca Türklüğe ve Türk diline çok büyük önem vermiştir.  Bu nedenle, Türk dilinin gelişimi için çok destek vermiş, ilgili kişileri görevlendirmiştir. Zengin ve gelişmiş bir dil olduğuna inandığı Türkçenin, yabancı dillerin egemenliğinden çıkması için çalışılmalıdır demiştir.

İşte Atatürk’ün Türkçe ile ilgili sözleri;

“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır.”

“Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır.”

“Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.”

“Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir.”

“Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır.”

“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.”

“Büyük Türk tarihine, Türk milli kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.”

“Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz.”

“Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin.”

“Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır.”