ATASÖZÜ NE DEMEK?

Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Türkçe’de “sav” ve “irsal-i mesel, darb-ı mesel” olarak da adlanılır.

Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.

Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.

» Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.
» Abanın kadri, yağmurda bilinir.
» Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
» Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
» Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
» Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş.
» Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.
» Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
» Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
» Acele giden ecele gider.

DEYİM NE DEMEK?

Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı ya da söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümcedir. İki veya daha çok sözcükten kurulu bir çeşit dil ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri dikkati çekecek biçimde anlatan ad, önad, belirteç, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel yapılardır. Ya tam bir tümcedirler ya da bir söz öbeğidirler.

Abacı kebeci :Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
Abanmak :Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek.
Acemilik etmek :Düşüncesizce hareket etmek.
Beyni sulanmak: Bunamak.
Bıyıkları balta kesmez olmak :Güçlü olmak,kimseden korkmamak
Binin yarısı beş yüz o da ben de yok :Düşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
Bir avuç toprak olmak :Ölmek
Ceddine okumak :Soyuna sövmek
Ceffel kalem etmek :Hemen hüküm vermek
Cephe almak :Düşmanca hal takınmak
Cıcığı çıkmak :Çok hırpalanmak
Ciğeri beş para etmez :Değersiz kişi
Cihan alem bilmek :Herkes tarafından bilinmek

ÖZDEYİŞ NE DEMEK?

Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz; düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Kimi zaman motto, kelamıkibar ve ülger olarak da anılırlar.

Özdeyişlerin söyleyeni genellikle bellidir; ancak bazı sloganlaşmış özdeyişlerin kim tarafından yaratıldığı bilinmeyebilir.

Özdeyiş derin anlamı olan geniş duygu ve anlatıların tek ve sloganımsı cümle şeklini almış halidir. Yani, derin duygu tasvirleri ve onlarca kelimeyle ifade edilmeye çalışılanın tek solukta çıkmasıdır.
· Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır. WILLIAM MASON

· Adalet evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM

· Adalet,insan topluluğunun kutsî bağıdır. P.D. GUOZIT

· Adam vardır kanat süpürtür Venüs’e… ve kitabı ağzına kadar ruhla dolu kutsal bir emanet değil,maddi refahına hizmet edecek bir hüddam olarak görür. CEMİL MERİÇ

· Ağlarım,ağlatamam,hissederim,söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. MEHMET AKİF ERSOY

· Affetmek ve unutmak,iyi insanların intikamıdır. SCHİLLER

· Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır. JOHN LYLY

· Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. OSCAR WILDE

· Akıl yaşta değil baştadır. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. C. SAHABETTİN

· Akıllı adam hem kitapları ,hem de doğrudan doğruya hayatı okur. LIN YUTANG

· Akıllı olmak da bir şey değil,mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. DESCARTES

· Aklın üç ilkesi , iyi düşünmek , iyi söylemek , iyi yapmaktır. DEMOKRİT

· Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. HAECKEL

· Alışkanlıklar bırakılmazlarsa , zamanla ihtiyaç haline gelirler. ST. AGUSTİNE