Aktarma (dekantasyon) nedir?

Çöktürme işlemi tamamlandıktan sonra çökeleğin üstü de sıvı kalır. Üstte kalan bu sıvının bulanıklık oluşturmadan dikkatlice başka bir kaba ayrılmasına aktarma (dekantasyon) denir.

Aktarma işlemi, karışımın bulunduğu kap hafifçe eğilerek yapılabileceği gibi damlalıkla da gerçekleştirilebilir. Aktarma işlemi, olağan analizlerin yapıldığı laboratuarda ve sanayide sık kullanılan bir yöntemdir. Örneğin zeytinyağı üretiminde zeytinlerin parçalanıp ezilmesiyle zeytinlerin parçalanıp yöntemiyle ayrılır. Bezer şekilde şarap, üzüm suyunun mayalanması sırasında oluşan potasyum bitartarat kristallerinden yine bu yöntemle ayrılmaktadır.

Aktarma işlemi sırasında çevreye sıçramayı engellemek için genellikle bir cam baget kullanılır. Cam baget çözeltiye dik bir şekilde tutulurken aktarılan çözeltinin bulunduğu kap bagete değdirilerek çözelti yavaşça baget üzerinden dökülür.

Aktarma işlemi sonunda az da olsa katının yanında sıvı da kalır. Kalan sıvı buharlaştırma yöntemiyle katıdan uzaklaştırılır.