Aile planlaması nedir? Aile planlamasında amaç nedir? Aile planlamasının önemi nedir? Aile planlaması hakkında bilgiler.

Aile-Planlaması

 Aile Planlamasının Tanımı

Ailelerin istedikleri ve bakabilecekleri sayıda ve en uygun zamanda çocuk sahibi olmaları veya çiftlerin ekonomik olanaklarına, kişisel isteklerine göre çocuk sayısını tayin etmeleri ve doğumlar arasında istedikleri aralığı sağlamalarıdır.

Aile Planlamasının Amacı

Aile planlamasındaki amaç; ailelerin kendi iradeleri ile istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlamak, bireyleri ve aileleri üreme sağlığı konusunda eğitmek, anne ölümlerini önlemek ve sağlığını korumak, yüksek riskli ve istenilmeyen gebelikleri önlemek, çocuk sahibi olmak isteyenlere tıbbî yardım sağlamak ve bireyleri aile planlaması yöntemleri konusunda eğitmektir.

Temel Amaç

Aile planlamasında temel amaç ise; çok ve sık gebelik ve doğuma bağlı anne ve çocuk sağlığına olabilecek olumsuz etkileri önlemek, oluşan olumsuz etkilerin giderilmesine yardım etmek ve çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır.

Aile Planlamasının Önemi

Aile Planlamasının Sosyo-ekonomik Yönden Önemi

Nüfus, doğal kaynakları ve ekonomik olanakları zorlayan bir şekilde artıyorsa o toplumda etkili ve yeterli aile planlamasını uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Aile Planlamasının Duygusal Yönden Önemi

Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları, çocuk sahibi olmalarının en temel koşuludur. Çiftlerin evlenmeden önce gerekli sağlık muayenelerinden geçmeleri toplum sağlığı açısından son derece önemlidir.

Aile Planlamasının Tıbbî Önemi

Birçok kadını ölüme sevk eden en önemli nedenlerden biri de fazla doğum yapmaktır. Kontrolsüz oluşan gebelikler sonucunda meydana gelebilen düşük, annenin hayatını, ve sağlığını tehdit etmektedir.

Aile Planlamasının Anne Açısından Yararları

  • Gebelik, doğum ve düşük nedeniyle anne ölümleri azalır.
  • Annenin üreme organlarına ait sağlık sorunları azalır.
  • Doğuma yönelik komplikasyonlar azalır.
  • Çiftler arasında gebe kalma korkusu ortadan kalktığı için sağlıklı bir cinsel yaşantı oluşur.
  • Çiftlerin istenilmeyen gebelik, düşük ve kürtaj sorunları ortadan kalkar.

Aile Planlamasının Çocuk Sağlığı Açısından Yararları

  • Bebek ölüm oranları düşer.
  • Prematüre doğumlar azalır.

Bebeklere bulaşabilecek hastalıklar önlenir.