Açısal hız; fiziksel tanımı itibariyle açısal yer değiştirmenin zaman arasındaki değişimidir. Açısal hızın birçok görevi bulunmaktadır. Ana birimi radyan/saniye olup ayrıca farklı birimlerde de ölçülebilmektedir. Birçok fiziki kuramın temelinde açısal hız unsuru bulunmaktadır. Açısal hızın görevleri ise şunlardır.

Çizgisel hız ise, cisimlerin birim zamanda aldığı yola denir. Dünya’nın çizgisel hızı her enlemde aynı değildir. Hızın en yüksek olduğu yer Ekvatordur ve saatte 1670 km’dir. Bu hız kutuplara doğru azalır ve kutup noktalarında 0 km olur.

  • Herhangi bir nesnenin eksen üzerindeki hız ve dönüş yönünü belirlemek.
  • Genel olarak omega simgesi ile gösterilir.
  • Yönü ise genel olarak dönüşlerine dik olabilmekte ve sağ el kuralı sayesinde bulunabilmektedir.

Cismi merkeze bağlayan yarıçap vektörünün, birim zamanda radyan cinsinden taradığı açıya açısal hız denir, ω ile gösterilir. Birimi rad/s dir. Açısal Hız: Dairesel hareket yapan bir cismin birim zamanda taranan açıya açısal hız denmekte. Açısal hız, her enleminde aynıdır. 24 saatte 3600 derece taranır. Bir saatte 15°, 4 dakikada 1° dir. Bundan dolayı bir boylam üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır.